93. Jan Berdyszak - PRZYPODŁOGOWE APRÈS PASSE-PAR-TOUT II

 • Poprzedni

  Poprzednia praca

  Jan Dobkowski
  - NIEPOKÓJ, 1977

 • Następny

  Następna praca

  Jerzy Nowosielski
  - PŁYWACZKA, 1991

wszystkie obiekty

Opis obiektu

Trzy wartości wydają mi się w twórczości artysty dominujące: forma, przestrzeń oraz wysoka kultura „myślenia plastycznego”. Forma, której znaczenie nie ma charakteru li tylko estetycznego – służy przekazywaniu idei i wyrażaniu postawy. Jest środkiem konstruującym pojęcie przestrzeni. Jej sens plastyczny jest umowny i względny. Wynika bardziej ze zmagań warsztatowych, może i inklinacji osobowych, zetknięcia się z innymi obszarami kultury pozaeuropejskiej aniżeli z tradycji czysto malarskich (obrazu). Szczególnym przypadkiem jest fakt istnienia przedmiotów „obrazopodobnych”. W każdym momencie można spodziewać się u Berdyszaka dokonania zmiany formy, przyjęcia innego środka przekazu – jeśli wymagać tego będzie rozszerzanie widzenia świata poprzez rozwój pojęcia przestrzeni. Dlatego też aktualne formy- znaki, które tworzy Berdyszak są dynamicznym, wielostrukturalnym I wieloznacznym wykładnikiem poznawania poprzez sztukę.

Andrzej Ekwiński, cyt. za: Kowalska B., Jan Berdyszak, Kraków 1979, s. 103.

Wystawiany

Jan Berdyszak. Skupienie, Galeria sztuki Współczesnej, Lublin 2005.

Reprodukowany

Bernaczyk A., Jan Berdyszak. Skupienie, Lublin 2005.

Biogram artysty

Jan Berdyszak był rzeźbiarzem, malarzem i teoretykiem sztuki. W latach 1952-58 studiował rzeźbę w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych. W latach 1984–1987 pełnił funkcję prorektora tej uczelni. W latach 1961-1981 zajmował się scenografi ą w Teatrze Marcinek i Teatrze 5. Artysta jest laureatem m. in. Nagrody im. Jana Cybisa (1978), Krzyża Kawalerskiego (1988) i Krzyża Ofi cerskiego Orderu Odrodzenia Polski (2001). Otrzymał również Doktorat Honoris Causa Akademii Sztuk Pięknych w Bratysławie (1999). Od początku twórczość artysty skupiała się na zagadnieniach przestrzeni. Jego prace łamią wszelkie konwencje tradycyjnego warsztatu malarza. Okrągłe blejtramy, wycięcia w płótnie, kompozycje wieloczęściowe, kompozycje – obiekty – poszukiwania te służyły zobrazowaniu pojęcia otwartości i nieskończoności, konfrontacji obrazu z jego otoczeniem. Bez względu na formę jaką przyjmuje dzieło wyróżnikiem twórczości Berdyszaka pozostaje analityczna postawa, naukowy charakter i konsekwencja w realizowaniu koncepcji.

Nr katalogowy: 93

Jan Berdyszak (1934 - 2014)
PRZYPODŁOGOWE APRÈS PASSE-PAR-TOUT II, 2005


akryl, płótno, deska, / 66 x 241 cm
PRZYPODŁOGOWE APRES PASSE-PAR-TOUT II / 66x241 cm/ JAN/ BER/ DYSZ/ AK/ 2005 akryl


Cena wywoławcza:
45 000 zł
10 441 EUR
11 307 USD

Estymacja:
50 000 - 70 000 zł
11 601 - 16 242 EUR
12 563 - 17 588 USD

Cena sprzedaży:
55 000 zł*
12 762 EUR
13 820 USD

AUKCJA DZIEŁ SZTUKI

8 grudnia, 2015 r. godz. 19.00
Dom Aukcyjny Polswiss Art, ul. Wiejska 20, Warszawa

Kontakt w sprawie obiektów

galeria@polswissart.pl
tel.: +48 (22) 628 13 67

Zlecenie licytacji

Zapytaj o obiekt   

Newsletter

Zapisując się na newsletter Domu Aukcyjnego Polswiss Art otrzymujesz: