60. Stefan Gierowski - CCLXVIII, pocz. lat 70.

 • Poprzedni

  Poprzednia praca

  Stefan Gierowski
  - DCCLXXXVII,

 • Następny

  Następna praca

  Stefan Gierowski
  - OB. DCLXIII, 1999

wszystkie obiekty

Opis obiektu

Jego obrazy, prawie od początku abstrakcyjne, mocno zbudowane, poddane surowym rygorom kompozycyjnym, stają się obszarem niemal fundamentalnych dociekań o samej naturze malarstwa. Artysta stawia sobie i swemu malarstwu kolejne zadania, przez co serie jego płócien układają się w ciągi rozważań: o funkcji światła, o napięciach kierunkowych, o lśnieniu, o matowości, o fakturze, o gamach barwnych, o zaniku koloru i jego wibracji, o możliwościach gry między namalowaną, abstrakcyjną fikcją a realną fizycznością obrazu. O granicach estetyki normatywnej i dzisiejszej funkcji malarstwa.
cyt. za: Rottenberg A., Sztuka w Polsce 1945-2005, Warszawa 2007, s. 81.

Gierowskiego można postawić na czele polskiej szkoły koloryzmu. Twórczość tego wielkiego klasyka sztuki współczesnej to studium oddziaływania poprzez kolor, a gradacja walorów i rytmiczne podziały płótna to świadomy formalny flirt tego twórcy z op-artem. Malarstwo Gierowskiego jest dynamiczne, przestrzeń jest iluzją, a kolor narzędziem, który opisuje jej granice na płótnie. Inspirację czerpał Gierowski ze sztuki post konstruktywistycznej. Prezentowana praca stanowi istotę malarstwa Gierowskiego polegającą na objawieniu się formy przez intensywną barwę. Obraz wywołuje emocje, które wynikają z niewątpliwie unikalnego języka abstrakcji. To właśnie eksperymenty w zakresie koloru i emocji obrazu i związane z tym osiągnięcia twórcze czynią z Gierowskiego artystę niezwykle ważnego i cenionego w historii nowoczesnego malarstwa polskiego.

Biogram artysty

Gierowski studiował na krakowskiej ASP w pracowni Zbigniewa Pronaszki i Karola Frycza. Od 1949 roku mieszka w Warszawie a od 1976 jest profesorem tutejszej ASP. Początkowo uprawiał malarstwo figuratywne. Z biegiem czasu jego twórczość zdążała jednak ku abstrakcji. Momentem wieńczącym tę drogę stała się wystawa w Galerii „Krzywe Koło” w 1957 roku, w czasie której artysta wystawił obrazy utrwalające dojście do malarstwa niefiguratywnego. Gierowskiego można postawić na czele polskiej szkoły koloryzmu. Twórczość tego wielkiego klasyka sztuki współczesnej to studium oddziaływania poprzez kolor, a gradacja walorów i rytmiczne podziały płótna to świadomy formalny flirt tego twórcy z op-artem. Malarstwo Gierowskiego jest dynamiczne, przestrzeń jest iluzją, a kolor narzędziem, który opisuje jej granice na płótnie.

Nr katalogowy: 60

Stefan Gierowski (1925)
CCLXVIII, pocz. lat 70.


olej, płótno / 120 x 100 cm
opisany na odwrocie: Obraz CCLXVIII/ S. Gierowski/ WARSZAWA


Cena wywoławcza:
110 000 zł
25 057 EUR
27 990 USD

Estymacja:
140 000 - 180 000 zł
31 891 - 41 003 EUR
35 624 - 45 802 USD

Cena sprzedaży:
140 000 zł*
31 891 EUR
35 624 USD

AUKCJA DZIEŁ SZTUKI 1 MARCA 2016

1 marca, 2016 r. godz. 19.00
Dom Aukcyjny Polswiss Art 
ul. Wiejska 20, Warszawa
Wystawa przedaukcyjna:
13 lutego - 1 marca 2016 r.

Kontakt w sprawie obiektów

galeria@polswissart.pl
tel.: +48 (22) 628 13 67

ZLECENIE LICYTACJI

Zapytaj o obiekt   

Newsletter

Zapisując się na newsletter Domu Aukcyjnego Polswiss Art otrzymujesz: