65. Jan Berdyszak - QUOQUAM. DOKĄDKOLWIEK

 • Poprzedni

  Poprzednia praca

  Jan Berdyszak
  - ROZWARTE PASSE PAR TOUT TEJ ŚCIANY IV., 2000

 • Następny

  Następna praca

  Wojciech Fangor
  - #30, 1963

wszystkie obiekty

Opis obiektu

Świat przedstawiany w obrazach Berdyszaka to relacje zachodzące w przestrzeni między dającymi się przełożyć na język malarski właściwościami: rodzajami wielkości, kształtu i koloru, między światem i jego nieobecnością, oraz powstałe w tych relacje konfl ikty i zgodności. Od początku swej twórczości artysta koncentruje się na pytaniach o skalę możliwości malarskiej wypowiedzi i rodzaje jej ograniczeń. Od początku świadomie i konsekwentnie pozostaje przy tym wierny środkom warsztatowym właściwym wielkiej sztuce tradycyjnej, tocząc jednocześnie gorącą dyskusję z nią na temat przedmiotu obrazu i jego kształtu. (…) Poprzez różne etapy rozważań konstrukcji malarskiej obrazu zawsze w związku z kształtem jego płaszczyzny (odrzucenie tradycyjnej formy blejtramu jest przy tym jednym z ważnych elementów wspomnianego sporu z tradycją) dochodzi artysta do momentu, w którym rozważane wcześniej w jednym obrazie problemy zaczyna badać w całym ich zespole, tworząc w ten sposób jakby cykl obrazów, będących zbiorem odpowiedzi na elementarne pytania o właściwości malarskiej struktury. – Teresa Kostyrko
cyt. za: Kowalska B., Jan Berdyszak, Kraków 1979, s. 99.

Biogram artysty

Jan Berdyszak był rzeźbiarzem, malarzem i teoretykiem sztuki. W latach 1952-58 studiował rzeźbę w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych. W latach 1984–1987 pełnił funkcję prorektora tej uczelni. W latach 1961-1981 zajmował się scenografi ą w Teatrze Marcinek i Teatrze 5. Artysta jest laureatem m. in. Nagrody im. Jana Cybisa (1978), Krzyża Kawalerskiego (1988) i Krzyża Ofi cerskiego Orderu Odrodzenia Polski (2001). Otrzymał również Doktorat Honoris Causa Akademii Sztuk Pięknych w Bratysławie (1999). Od początku twórczość artysty skupiała się na zagadnieniach przestrzeni. Jego prace łamią wszelkie konwencje tradycyjnego warsztatu malarza. Okrągłe blejtramy, wycięcia w płótnie, kompozycje wieloczęściowe, kompozycje – obiekty – poszukiwania te służyły zobrazowaniu pojęcia otwartości i nieskończoności, konfrontacji obrazu z jego otoczeniem. Bez względu na formę jaką przyjmuje dzieło wyróżnikiem twórczości Berdyszaka pozostaje analityczna postawa, naukowy charakter i konsekwencja w realizowaniu koncepcji.

Nr katalogowy: 65

Jan Berdyszak (1934 - 2014)
QUOQUAM. DOKĄDKOLWIEK, 1980 - 1981


akryl, olej, płótno /DYPTYK / (L) 208 x 99 cm oraz (P) 206 x 81,5 cm
opisany na odwrocie na blejtramie: JAN BERDYSZAK/ QUOQUAM. DOKĄDKOLWIEK/ AKRYL OLEJ 1980-81


Cena wywoławcza:
110 000 zł
25 057 EUR
27 990 USD

Estymacja:
130 000 - 160 000 zł
29 613 - 36 447 EUR
33 079 - 40 713 USD

Cena sprzedaży:
140 000 zł
31 891 EUR
35 624 USD

AUKCJA DZIEŁ SZTUKI 1 MARCA 2016

1 marca, 2016 r. godz. 19.00
Dom Aukcyjny Polswiss Art 
ul. Wiejska 20, Warszawa
Wystawa przedaukcyjna:
13 lutego - 1 marca 2016 r.

Kontakt w sprawie obiektów

galeria@polswissart.pl
tel.: +48 (22) 628 13 67

ZLECENIE LICYTACJI

Zapytaj o obiekt   

Newsletter

Zapisując się na newsletter Domu Aukcyjnego Polswiss Art otrzymujesz: