65. Jan Berdyszak - QUOQUAM. DOKĄDKOLWIEK

 • Poprzedni

  Poprzednia praca

  Jan Berdyszak
  - ROZWARTE PASSE PAR TOUT TEJ ŚCIANY IV., 2000

 • Następny

  Następna praca

  Wojciech Fangor
  - #30, 1963

wszystkie obiekty

Opis obiektu

Świat przedstawiany w obrazach Berdyszaka to relacje zachodzące w przestrzeni między dającymi się przełożyć na język malarski właściwościami: rodzajami wielkości, kształtu i koloru, między światem i jego nieobecnością, oraz powstałe w tych relacje konfl ikty i zgodności. Od początku swej twórczości artysta koncentruje się na pytaniach o skalę możliwości malarskiej wypowiedzi i rodzaje jej ograniczeń. Od początku świadomie i konsekwentnie pozostaje przy tym wierny środkom warsztatowym właściwym wielkiej sztuce tradycyjnej, tocząc jednocześnie gorącą dyskusję z nią na temat przedmiotu obrazu i jego kształtu. (…) Poprzez różne etapy rozważań konstrukcji malarskiej obrazu zawsze w związku z kształtem jego płaszczyzny (odrzucenie tradycyjnej formy blejtramu jest przy tym jednym z ważnych elementów wspomnianego sporu z tradycją) dochodzi artysta do momentu, w którym rozważane wcześniej w jednym obrazie problemy zaczyna badać w całym ich zespole, tworząc w ten sposób jakby cykl obrazów, będących zbiorem odpowiedzi na elementarne pytania o właściwości malarskiej struktury. – Teresa Kostyrko
cyt. za: Kowalska B., Jan Berdyszak, Kraków 1979, s. 99.

Biogram artysty

Wiodącym motywem sztuki Jana Berdyszaka, jednego z najciekawszych twórców polskiej sztuki współczesnej, jest przestrzeń. Wokół tej tematyki skupiały się poszukiwania artysty od momentu ukończenia w 1958 roku studiów w Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych w Poznaniu. Przestrzeń – otaczająca, wypełniająca czy przenikająca obiekt - oraz sytuacje przez nią aranżowane towarzyszyły Berdyszakowi w zgłębianiu problematyki istoty obrazu. Od najwcześniejszych prac artysta zrywał z powszechnie przyjętymi dla malarstwa formatami, tworząc obrazy koliste pełne i fragmentaryczne. Metamorfozy te dotyczyły zarówno blejtramu jak i powierzchni płótna, która – nawet jeśli pozostawała tradycyjnie prostokątna – zapełniana była w układach pionowym bądź poziomym kołami lub ich wycinkami, resztkami. Sam Berdyszak o całej swojej twórczości, m.in. o cyklu Koła podwójne powstającym w latach 60. ubiegłego wieku, lubił mówić, że to „reszta reszt” (Zboralska K., 101 polskich artystów współczesnych. Wybitnych, uznanych, debiutujących, wyd. Artinfo, Warszawa 2019, s. 18). Od po łowy lat 60. artysta tworzył cykl Obraz strukturalny z kołem. Głównym założeniem tej przełomowej dla Berdyszaka serii ukierunkowującej niejako jego dalsze poszukiwania, stały się wewnętrzne lub zewnętrzne (w stosunku do obiektu) wycięcia o geometrycznych kształtach podkreślające istotę niewidzialnej części obrazu czyli towarzyszącej mu przestrzeni. Wraz z upływem czasu kwestia „pustego” staje się niemal równorzędna z tym co widzialne – samym obiektem. To, co fragmentaryczne, nieobecne, wycięte podkreślone zostało przez obecność mocnego konturu, ostro załamującej się jego linii, czy otworu wewnątrz obiektu. Jan Berdyszak konsekwentnie przez lata zgłębiał problematykę granicy istnienia sztuki i rzeczywistości oraz wzajemności relacji zachodzących między obiektem, przestrzenią i obserwującym widzem. W tym sensie zbliża to artystę do op-artowskich twórców takich jak Wojciech Fangor, którzy prowadzili podobne poszukiwania na gruncie zdecydowanie jednak bardziej malarskim. Berdyszak jawi się bardziej jako naukowiec, poprzez konsekwentne operowanie kolejnymi cyklami sukcesywnie analizował interesujące go aspekty. Przestrzeń jako pustka ale też jako wstęp do przezroczystości – temu tematowi poświęcił Berdyszak prace wykonywane w szkle. Instalacje te powstawały w latach 70. dając początek znanemu cyklowi Passe-partout, do którego artysta używał przezroczystych materiałów ale również drewna. Samo słowo passe-partout, oznaczające przejście ku całości, zdaje się doskonale syntetyzować poszukiwania twórcze Berdyszaka, idącego od nicości przez transparentność po to, co widzialne i namacalne – obiekt. W całym ciągu twórczym Jana Berdyszaka nadrzędna pozostaje idea i jej szczegółowa analiza, co odbywa się kosztem materiału – samego dzieła. Dlatego też z taką łatwością artysta eksperymentował z rzeźbą używając do niej nie tylko szkła czy drewna ale też blachy, emaliowanych elementów – wszystkiego co pozwalało mu na budowanie rozmaitych układów. Jedno jest pewne, twórczość Jana Berdyszaka łamie po dziś dzień wszelkie konwencje tradycyjnego warsztatu malarza. Okrągłe blejtramy, wycięcia w płótnie, kompozycje wieloczęściowe, kompozycje – obiekty – poszukiwania te służyły zobrazowaniu pojęcia otwartości i nieskończoności, konfrontacji obrazu z jego otoczeniem. Bez względu na formę jaką przyjmuje dzieło wyróżnikiem twórczości Berdyszaka pozostaje analityczna postawa, naukowy charakter i konsekwencja w realizowaniu koncepcji.

Nr katalogowy: 65

Jan Berdyszak (1934 - 2014)
QUOQUAM. DOKĄDKOLWIEK, 1980 - 1981


akryl, olej, płótno /DYPTYK / (L) 208 x 99 cm oraz (P) 206 x 81,5 cm
opisany na odwrocie na blejtramie: JAN BERDYSZAK/ QUOQUAM. DOKĄDKOLWIEK/ AKRYL OLEJ 1980-81


Cena wywoławcza:
110 000 zł
25 057 EUR
27 990 USD

Estymacja:
130 000 - 160 000 zł
29 613 - 36 447 EUR
33 079 - 40 713 USD

Cena sprzedaży:
140 000 zł
31 891 EUR
35 624 USD

AUKCJA DZIEŁ SZTUKI 1 MARCA 2016

1 marca, 2016 r. godz. 19.00
Dom Aukcyjny Polswiss Art 
ul. Wiejska 20, Warszawa
Wystawa przedaukcyjna:
13 lutego - 1 marca 2016 r.

Kontakt w sprawie obiektów

galeria@polswissart.pl
tel.: +48 (22) 628 13 67

ZLECENIE LICYTACJI

Zapytaj o obiekt   

Newsletter

Zapisując się na newsletter Domu Aukcyjnego Polswiss Art otrzymujesz: