27. Grupa Łódź Kaliska - INSTRUKCJA ZABIJANIA SZTUKI. W HOŁDZIE ANDY WARHOLOWI DLA PIENIĘDZY/15

 • Poprzedni

  Poprzednia praca

  Andrzej Bator
  - Trawy, 2000

 • Następny

  Następna praca

  Olga Lubacz
  - PLAC UNII, 2003

wszystkie obiekty

Biogram artysty

Grupa Łódź Kaliska to niewątpliwie jedno z najciekawszych ugrupowań artystycznych powojennej Polski. Działa nieprzerwanie od 1979 roku i obecnie w jej skład wchodzą Marek Janiak, Andrzej Kwietniewski (do 2007), Adam Repecki, Andrzej Świetlik i Makary (Andrzej Wielogórski). Początkowo aktywność grupy skierowana była na tworzenie manifestów – powstanie Łodzi Kaliskiej związane jest bowiem z rozłamem jaki nastąpił w środowisku fotografów związanych z Ogólnopolskimi Fotografi cznymi Spotkaniami Młodych w Darłowie. W tamtym czasie aby zaistnieć w środowisku polskiej awangardy konieczne było posiadanie programu artystycznego. Już wówczas grupa lansowała hasło nieużyteczności i nieprzydatności odrzucając sukces i akceptację społeczną. Od początku swego istnienia artyści Łodzi Kaliskiej nie dbają o zrozumienie swoich przedsięwzięć przez szeroką publiczność. Wyrażają się przez twórczość fotografi czną i filmową często połączoną z happeningiem. Fotografi ę cechuje ironia i pastisz, prace Łodzi mają wiele z karnawału, gry i żonglerki wpisując się tym samym w nurt postmodernizmu pozwalającego bawić się sztuką dawną, z niej czerpać i przerabiać na własny użytek. Od końcówki lat 90. i lat 2000 ugrupowanie włącza w swoją twórczość zdobycze kultury masowej. W serii prac z 2007 roku zatytułowanych Instrukcja zabijania sztuki artyści Łodzi Kaliskiej świadomie odwołują się do pop-artowego stylu Andy’ego Warhola, który puszkom zupy Campbell czy butelkom Coca-Coli nadawał status podmiotu w sztuce. W Instrukcji … Łódź Kaliska wykorzystuje ujęcia ze swoich fotografi cznych sesji z lat 90. a czarno-białe zdjęcia stają się tłem dla kolorowych napisów i produktów rodzimego konsumpcjonizmu. Powstaniu prac tej serii towarzyszył manifest „Oda do naroda”, który kpił z przywiązania do wartości patriotycznych i sentymentalizmu narodowego. Dziś prace Łodzi Kaliskiej wchodzą w skład wielu muzealnych kolekcji sztuki nowoczesnej, w tym także Muzeum Śląskiego, które jest w posiadaniu prac: „Bitwa pod Grunwaldem na Karowej” i „Instrukcja zabijania sztuki. W hołdzie Andy Warholowi dla pieniędzy”.

Nr katalogowy: 27

Grupa Łódź Kaliska (zał. 1979)
INSTRUKCJA ZABIJANIA SZTUKI. W HOŁDZIE ANDY WARHOLOWI DLA PIENIĘDZY/15, 2007


tech. mieszana, płótno / 124,5 x 174,5 cm
sygn. p.d.: ŁÓDŹ KALISKA 2007
na odwrocie pieczęć autorska


Cena wywoławcza:
8 000 zł
1 857 EUR
2 095 USD

Estymacja:
10 000 - 15 000 zł ●
2 321 - 3 481 EUR
2 618 - 3 927 USD

Cena sprzedaży:
10 500 zł
2 437 EUR
2 749 USD

XVII Aukcja Sztuki Najnowszej

15 września, 2016 r. godz. 19.00
Dom Aukcyjny Polswiss Art
ul. Wiejska 20, Warszawa

Kontakt w sprawie obiektów

galeria@polswissart.pl
tel.: +48 (22) 628 13 67

ZLECENIE LICYTACJI

Zapytaj o obiekt   

Newsletter

Zapisując się na newsletter Domu Aukcyjnego Polswiss Art otrzymujesz: