24. Jacek Malczewski - PRZY STUDNI

 • Poprzedni

  Poprzednia praca

  Jacek Malczewski
  - PORTRET MIECZYSŁAWA GĄSECKIEGO / MAJ, 1923

 • Następny

  Następna praca

  Bronisława Rychter-Janowska
  - DWOREK SZLACHECKI,

wszystkie obiekty

Opis obiektu

Kompozycja Przy studni ze swoim charakterystycznym spiętrzeniem planów, nasyconą kolorystyką, mocnymi zestawieniami barwnymi i wreszcie motywami takimi jak podcięte drzewka i studnia nawiązuje do innych obrazów powstałych około 1902 roku – m.in. Autoportretu z hiacyntem (Muzeum Narodowe w Poznaniu), Bulwarów nadwiślańskich (Muzeum Narodowe w Krakowie) czy do znajdującego się w kolekcji prywatnej Podwórza na Salwatorze. Oferowany obraz powstał najprawdopodobniej w Nowym Sączu, w ogrodzie domu należącego do rodziny Marii Gralewskiej - żony artysty. Świadczyć o tym mogłoby zdjęcie znajdujące się w archiwach Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu. Dom ten stojący przy obecnej ulicy Jagiellońskiej zamieszkiwali teściowie malarza, bardzo często gościła tam z małymi dziećmi Maria Malczewska. Artysta odwiedzał rodzinę jak tylko było to możliwe a malowniczy, piętrzący się tarasowo ogród z charakterystyczną studnią stał się scenerią do kilku znanych dzieł Malczewskiego. Pomimo pojawiającej się w tej kompozycji studni trudno dopatrywać się tu jeszcze motywu, który uczynił z Malczewskiego najwybitniejszego symbolistę polskiego malarstwa. Motyw zatrutej studni pojawi się w ouvre artysty ok. 1905-1906 roku. Tu studnia stanowi centralny element wokół, którego rozgrywa się kameralna kompozycja o zabarwieniu bardziej jednak intymnym. Nie oznacza to jednak, że Malczewski już wtedy nie fascynował się tym tematem. Widać to chociażby w pracach takich jak Bulwary nadwiślanskie gdzie ponownie pojawia się studnia w nadrzecznym krajobrazie. W obrazie Przy studni element ten zyskuje jednak dodatkowo na wadze nie tylko poprzez umiejscowienie go w centrum kompozycji ale również poprzez warsztatowe dopracowanie każdego szczegółu co sprawia, że względem otaczającej ją sceny studnia wychodzi na pierwszy plan i koncentruje uwagę widza. Użycie takiego rozwiązania przez Malczewskiego może być utożsamiane z początkiem fascynacji motywem studni tu jeszcze w ujęciu tradycyjnym jako źródło wody żywej, zwierciadło losu, oraz przede wszystkim jako centrum świata, symbol wtajemniczenia, poznania prawdy o sobie i o świecie. Powstanie obrazu Przy studni można z dużym prawdopodobieństwem ulokować w ostatnich latach XIX bądź pierwszych XX wieku. Ze względu na rodzaj i umiejscowienie kompozycji oraz na pojawiający się w niej wątek egzystencjalno- symboliczny oferowana praca stanowi bardzo ciekawą propozycję dla miłośników malarstwa Jacka Malczewskiego.

Biogram artysty

Absolwent krakowskiej Szkoły Sztuk Pięknych w klasie Jana Matejki i paryskiej École des Beaux-Arts. Urodził się w 1854 roku w Radomiu. Dzieciństwo spędził w rodzinnym wspólnie ze starszą siostrą Bronisławą urodzoną w 1853 r., młodszym bratem Teodorem urodzonym w 1857 r. i młodszą siostrą Heleną urodzoną w 1861 r. W 1865 roku zmarł brat artysty, co zwróciło jego uwagę w stronę mistycyzmu i duchowości. Wydarzenia Powstania Styczniowego były znamienne dla jego przyszłej twórczości. Wychowany w patriotycznej atmosferze domu rodzinnego oraz kształcony między innymi przez wybitnego literata Alfonsa Dygasińskiego wybitnego pedagoga, uczestnika powstania styczniowego i pisarza pozytywistycznego, Malczewski obierze później wątek patriotyczny za wiodący dla całej swojej twórczości co znajdzie wyraz w obrazach syberyjskich, wielu przedstawieniach Ellenai, ale także licznych symbolach na jego obrazach: kajdanach, jakuckiej czapce, wojskowym szynelu, o którym w przyszłości powie, że był mu wiernym towarzyszem przez całe życie. Już w czasach nauki w gimnazjum Jacek Malczewski poznał Józefa Brandta, który często bywał w Radomiu u swojego wuja Stanisława Lessla. W 1872 r. pokazano Matejce prace młodego Malczewskiego. Jan Matejko skierował list do jego ojca w którym pisał: Rysunki kreślone ręką syna Pańskiego Jacka, zdają się wskazywać i obiecywać niepośledni talent malarski, którego rozwinięcia nie należy może zbyt długo przetrzymywać. Za sprawą tej sugestii w 1873 r. Jacek Malczewski przerwał naukę w gimnazjum i został przyjęty na pierwszy rok studiów w Szkole Sztuk Pięknych. W 1874 r. podczas pobytu w Radomiu namalował swój pierwszy olejny obraz Portret siostry Heleny przy fortepianie. We wczesnym okresie twórczości malował w duchu szkoły Jana Matejki. Były to utrzymane warsztacie akademizmu XIXwiecznego, portrety, sceny rodzajowe i tematy związane z martyrologią Polaków po powstaniu styczniowym (Śmierć Ellenai, Niedziela w kopalni, Na etapie, Wigilia na Syberii).
Od lat dziewięćdziesiątych XIX wieku tworzył obrazy o treściach symbolicznych z przenikającymi się wątkami patriotycznymi, biblijnymi, baśniowymi, literackimi i alegoryczno-fantastycznymi. Ponadto malował wiele portretów, głównie w pejzażu, oraz wyjątkowo ważnych dla odczytania postaci tego artysty autoportretów. W 1880 podróżował do Włoch. W latach 1884-1885 jako artysta wziął udział w naukowej ekspedycji Karola Lanckorońskiego do Małej Azji. Był także w Grecji i we Włoszech. W latach 1885-1886 przebywał przez kilka miesięcy w Monachium. Po powrocie zamieszkał na stałe w Krakowie, gdzie był przede wszystkim profesorem w Szkole Sztuk Pięknych przekształconej w 1900 roku w Akademię Sztuk Pięknych. Dwukrotnie też mianowany był jej rektorem. Latem 1886 roku na weselu córki profesorostwa Janczewskich artysta poznał Marię Gralewską z którą rok później wziął ślub w kościele Mariackim. Rok później urodziła się im córka Julia, a w 1892 r. Rafał - przyszły malarz. Około 1892 r. i pobytu w Monachium rozpoczyna się w twórczości malarza faza dojrzałego symbolizmu z zawsze obecną problematyką losu, ojczyzny, człowieka, artysty, sztuki. Doświadczenia monachijskie, młodopolska atmosfera Krakowa, a także klimat domu rodzinnego, połączyły się i dojrzały wielkich symbolicznych obrazach MelancholiaBłędne koło. W 1898 r. śmierć matki a jeszcze wcześniej ojca oraz brata odcisnęła mocne, smutne piętno na dziełach Malczewskiego. Refleksja nad życiem, przemijaniem i śmiercią, zostanie uosobiona na obrazach w postaci anioła śmierci – Thanatosa. Około 1900 r. artysta związał się z Marią Balową, która była przez lata największą spośród muz artysty. Miłość ta zaważyła na charakterze twórczości Jacka Malczewskiego, który przedstawiał Marię we wszelkich obliczach - jako dumną Polonię, zwycięską Nike, kuszącą Eurydykę, spokojną Thanathos i zwodniczą chimerę.
Malczewski oprócz pracy na krakowskiej Akademii działał aktywnie w krakowskim środowisku artystyczny i kulturalnym. Należał do Towarzystwa Artystów Polskich „Sztuka”, której w 1897 r. był współzałożycielem oraz od 1908 r. do Grupy Zero, z którymi licznie wystawiał. W ostatnich latach życia przebywał głównie w Lusławicach i Charzewicach k. Zakliczyna. Pod koniec życia dotknięty ślepotą, zmarł 8 października 1929 r.

Nr katalogowy: 24

Jacek Malczewski (1854 - 1929)
PRZY STUDNI


olej, płótno / 68 x 51 cm
sygn. p.d.: J. Malczewski


Cena wywoławcza:
300 000 zł
69 606 EUR
77 721 USD

Estymacja:
400 000 - 600 000 zł
92 808 - 139 212 EUR
103 627 - 155 441 USD

Cena sprzedaży:
450 000 zł
104 409 EUR
116 581 USD

AUKCJA DZIEŁ SZTUKI 11 PAŹDZIERNIKA 2016

11 października, 2016 r. godz. 19.00
Dom Aukcyjny Polswiss Art
ul. Wiejska 20, Warszawa

Wystawa przedaukcyjna:
20 września - 11 października 2016 r.
Dom Aukcyjny Polswiss Art
ul. Wiejska 20, Warszawa

Kontakt w sprawie obiektów

galeria@polswissart.pl
tel.: +48 (22) 628 13 67

ZLECENIE LICYTACJI

Zapytaj o obiekt   

Newsletter

Zapisując się na newsletter Domu Aukcyjnego Polswiss Art otrzymujesz: