14. Julian Fałat - Widok na Kraków (Kraków w śniegu)

 • Poprzedni

  Poprzednia praca

  Teodor Axentowicz
  - Portret młodej kobiety z perłami,

 • Następny

  Następna praca

  Stanisław Ignacy Witkiewicz Witkacy
  - Autoportret z samowarem, 1917

wszystkie obiekty

Opis obiektu

Julian Fałat po raz pierwszy zjawił się w mieście pod Wawelem w maju 1869 r., podejmując naukę w Szkole Sztuk Pięknych, którą ukończył w roku 1872. Kolejny, dłuższy, bo blisko piętnastoletni pobyt w Krakowie związany był z objęciem prestiżowego stanowiska dyrektora Po odejściu Jana Matejki. Został nominowany na to stanowisko przez artystów z kręgu monachijskiego w tym przez Józefa Brandta. Po objęciu zaoferowanej posady, Julian Fałat w 1895 roku rozpoczął gruntowną reformę programu nauczania. Zaproponował posady profesorskie najwybitniejszym modernistom: Stanisławowi Wyspiańskiemu, Leonowi Wyczółkowskiemu, Jackowi Malczewskiemu, Józefowi Mehofferowi, Janowi Stanisławskiemu, Teodorowi Axentowiczowi, Konstantemu Laszczce, Stanisławowi Dębickiemu, Ferdynandowi Ruszczycowi i Józefowi Pankiewiczowi. Objęcie stanowiska dyrektora Szkoły Sztuk Pięknych w Krakowie przez Juliana Fałata zapoczątkowało nowy rozdział w dziejach polskiego szkolnictwa i tworząc podwaliny ukonstytuowanej w 1900 roku Akademii Sztuk Pięknych. W latach 1903-1907, Julian Fałat wraz z rodziną zajmował mieszkanie w kamienicy, będącej własnością żony Marii, przy ul. Pędzichów 8, a następnie przy ul. Pańskiej 7. Przez trzy lata mieszkał w budynku stykającym się z Akademią Sztuk Pięknych, przy ul. Basztowej 19. Ostatni jego adres krakowski to ul. Szlak 3, gdzie tylko on sam był zameldowany. Spod pędzla Fałata wyszło kilka panoram i ujęć murów krakowskich, widzianych z okna Akademii i balkonu przy ul. Basztowej. Fałat wracał do malowania obronnych murów i wieżyc podwawelskiego grodu w różnych latach, porach roku i częściach dnia. Artysta w kadrze ujmował też coraz to inne fragmenty – przesuwał od lewej do prawej strony. Od wieżyczek strzelniczych, wyrastających z Barbakanu – po dach i od tyłu widoczną górną kondygnację fasady kościoła oo. Pijarów, zwieńczoną ażurową dzwonnicą projektu Franciszka Placidiego. Praca ujmująca temat podobnie do prezentowanej nosi tytuł Kraków w zimie (olej, płótno 58 x 129 cm) i znajduje się w zbiorach Muzeum Narodowego w Warszawie.

Proweniencja

Polska, kolekcja prywatna
Dom Aukcyjny Ostoya, aukcja 21.12.2002, poz. 7.
Warszawa, kolekcja Kazimierza Natansona
Kraków, własność artysty

Reprodukowany

Bednarki Z., Krakowskim szlakiem Juliana Fałata, Wyd. Secesja, Kraków 2005, s. 178.

Nr katalogowy: 14

Julian Fałat (1853 - 1929)
Widok na Kraków (Kraków w śniegu), 1904


akwarela, gwasz, ołówek, papier / 48,5 x 110 cm
sygn. śr. d.: jFałat Kraków 904 na blejtramie napis: N°7 J.F. na blejtramie cztery etykietki: Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych w Królestwie Polskim (własność autora) – zachowana we fragmencie, oraz Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych w Warszawie z nr 08856 z tytułem, jako praca olejna, własność: K. Natansona, Warszawa Aleje Ujazdowskie 28


Estymacja:
50 000 - 60 000 zł
11 683 - 14 019 EUR
13 699 - 16 439 USD

Cena sprzedaży:
42 000 zł
9 814 EUR
11 507 USD

AUKCJA DZIEŁ SZTUKI 16 PAŹDZIERNIKA 2018

16 października 2018 r. godz. 19.00
Dom Aukcyjny Polswiss Art
ul. Wiejska 20, Warszawa

Wystawa przedaukcyjna:
26 września - 16 października, 2018 r.
Dom Aukcyjny Polswiss Art
ul. Wiejska 20, Warszawa

Kontakt w sprawie obiektów:

galeria@polswissart.pl
tel.: +48 (22) 628 13 67

ZLECENIE LICYTACJI

Zapytaj o obiekt   

Newsletter

Zapisując się na newsletter Domu Aukcyjnego Polswiss Art otrzymujesz: