17. Jacek Malczewski - Portret dziewczynki

 • Poprzedni

  Poprzednia praca

  Jacek Malczewski
  - Autoportret alegoryczny, 1914

 • Następny

  Następna praca

  Erno Erb
  - Kwiaty w wazonie,

wszystkie obiekty

Opis obiektu

Lusławice
Jaśnie Wielmożna Pani
Wiadomo […] od moich sióstr jako JW Pani jest dla Nich dobra i łaskawa. Postanowiłem będąc starym przyjacielem ojca W Pani zostawić pamiątkę tej przyjaźni w domu Waszym i namalować portreciki córeczek Waszych. Proszę zatem WPani by mnie ułatwiła dokonanie tego zamiaru. Co […] być może w czasie gdy […] złożę JW Pani […] uszanowanie moje. Całuję jej ręce. - Jacek Malczewski 

Portrety dzieci stanowią niewielką część dorobku twórczego Jacka Malczewskiego. Do najbardziej znanych dziecinnych przedstawień zaliczyć można Portret dzieci artysty czy Portret chłopców - Edwarda i Rogera Raczyńskich z roku 1897. Znacznie częściej dzieci odgrywały role drugoplanowe w symbolicznych kompozycjach artysty pozostając w nich jedynie anonimowymi aktorami. Portrety dzieci zaliczyć więc można do bardzo wąskiego typu przedstawień o charakterze wręcz intymnym – małymi modelami były własne dzieci artysty bądź dzieci z kręgu zaprzyjaźnionych z Malczewskim osób (synowie hrabiego Raczyńskiego). Do takich właśnie portretów zaliczyć można oferowaną pracę. Jak dowiadujemy się z częściowo zachowanego listu znajdującego się na odwrocie obrazu sportretowana dziewczynka to córka zaprzyjaźnionej z siostrami Jacka Malczewskiego kobiety, której artysta w podzięce za troskę nad siostrami namalował „portreciki córeczek Waszych”. Oferowana praca powstała najprawdopodobniej w Lusławicach w 1921 roku. Obraz o żywym wręcz radosnym kolorycie i ciepłym świetle łączy realizm w charakterystyce małego modela z delikatnym modelunkiem rysów twarzy malowanej z pewną dozą subtelnej czułości. Kameralny portret dziewczynki jest rzadkim przykładem intymnego w duchu malarstwa Jacka Malczewskiego.

Proweniencja

Warszawa, kolekcja prywatna

Biogram artysty

Absolwent krakowskiej Szkoły Sztuk Pięknych w klasie Jana Matejki i paryskiej École des Beaux-Arts. Urodził się w 1854 roku w Radomiu. Dzieciństwo spędził w rodzinnym wspólnie ze starszą siostrą Bronisławą urodzoną w 1853 r., młodszym bratem Teodorem urodzonym w 1857 r. i młodszą siostrą Heleną urodzoną w 1861 r. W 1865 roku zmarł brat artysty, co zwróciło jego uwagę w stronę mistycyzmu i duchowości. Wydarzenia Powstania Styczniowego były znamienne dla jego przyszłej twórczości. Wychowany w patriotycznej atmosferze domu rodzinnego oraz kształcony między innymi przez wybitnego literata Alfonsa Dygasińskiego wybitnego pedagoga, uczestnika powstania styczniowego i pisarza pozytywistycznego, Malczewski obierze później wątek patriotyczny za wiodący dla całej swojej twórczości co znajdzie wyraz w obrazach syberyjskich, wielu przedstawieniach Ellenai, ale także licznych symbolach na jego obrazach: kajdanach, jakuckiej czapce, wojskowym szynelu, o którym w przyszłości powie, że był mu wiernym towarzyszem przez całe życie. Już w czasach nauki w gimnazjum Jacek Malczewski poznał Józefa Brandta, który często bywał w Radomiu u swojego wuja Stanisława Lessla. W 1872 r. pokazano Matejce prace młodego Malczewskiego. Jan Matejko skierował list do jego ojca w którym pisał: Rysunki kreślone ręką syna Pańskiego Jacka, zdają się wskazywać i obiecywać niepośledni talent malarski, którego rozwinięcia nie należy może zbyt długo przetrzymywać. Za sprawą tej sugestii w 1873 r. Jacek Malczewski przerwał naukę w gimnazjum i został przyjęty na pierwszy rok studiów w Szkole Sztuk Pięknych. W 1874 r. podczas pobytu w Radomiu namalował swój pierwszy olejny obraz Portret siostry Heleny przy fortepianie. We wczesnym okresie twórczości malował w duchu szkoły Jana Matejki. Były to utrzymane warsztacie akademizmu XIXwiecznego, portrety, sceny rodzajowe i tematy związane z martyrologią Polaków po powstaniu styczniowym (Śmierć Ellenai, Niedziela w kopalni, Na etapie, Wigilia na Syberii).
Od lat dziewięćdziesiątych XIX wieku tworzył obrazy o treściach symbolicznych z przenikającymi się wątkami patriotycznymi, biblijnymi, baśniowymi, literackimi i alegoryczno-fantastycznymi. Ponadto malował wiele portretów, głównie w pejzażu, oraz wyjątkowo ważnych dla odczytania postaci tego artysty autoportretów. W 1880 podróżował do Włoch. W latach 1884-1885 jako artysta wziął udział w naukowej ekspedycji Karola Lanckorońskiego do Małej Azji. Był także w Grecji i we Włoszech. W latach 1885-1886 przebywał przez kilka miesięcy w Monachium. Po powrocie zamieszkał na stałe w Krakowie, gdzie był przede wszystkim profesorem w Szkole Sztuk Pięknych przekształconej w 1900 roku w Akademię Sztuk Pięknych. Dwukrotnie też mianowany był jej rektorem. Latem 1886 roku na weselu córki profesorostwa Janczewskich artysta poznał Marię Gralewską z którą rok później wziął ślub w kościele Mariackim. Rok później urodziła się im córka Julia, a w 1892 r. Rafał - przyszły malarz. Około 1892 r. i pobytu w Monachium rozpoczyna się w twórczości malarza faza dojrzałego symbolizmu z zawsze obecną problematyką losu, ojczyzny, człowieka, artysty, sztuki. Doświadczenia monachijskie, młodopolska atmosfera Krakowa, a także klimat domu rodzinnego, połączyły się i dojrzały wielkich symbolicznych obrazach MelancholiaBłędne koło. W 1898 r. śmierć matki a jeszcze wcześniej ojca oraz brata odcisnęła mocne, smutne piętno na dziełach Malczewskiego. Refleksja nad życiem, przemijaniem i śmiercią, zostanie uosobiona na obrazach w postaci anioła śmierci – Thanatosa. Około 1900 r. artysta związał się z Marią Balową, która była przez lata największą spośród muz artysty. Miłość ta zaważyła na charakterze twórczości Jacka Malczewskiego, który przedstawiał Marię we wszelkich obliczach - jako dumną Polonię, zwycięską Nike, kuszącą Eurydykę, spokojną Thanathos i zwodniczą chimerę.
Malczewski oprócz pracy na krakowskiej Akademii działał aktywnie w krakowskim środowisku artystyczny i kulturalnym. Należał do Towarzystwa Artystów Polskich „Sztuka”, której w 1897 r. był współzałożycielem oraz od 1908 r. do Grupy Zero, z którymi licznie wystawiał. W ostatnich latach życia przebywał głównie w Lusławicach i Charzewicach k. Zakliczyna. Pod koniec życia dotknięty ślepotą, zmarł 8 października 1929 r.

Nr katalogowy: 17

Jacek Malczewski (1854 - 1929)
Portret dziewczynki, 1921


olej, sklejka / 66 x 56 cm
sygn. l.g.: J. Malczewski. 1921. na odwrocie list pisany przez Jacka Malczewskiego do matki sportretowanej dziewczynki


Estymacja:
60 000 - 90 000 zł
13 954 - 20 931 EUR
15 916 - 23 873 USD

Cena sprzedaży:
75 000 zł
17 442 EUR
19 894 USD

AUKCJA DZIEŁ SZTUKI 11 GRUDNIA 2018

11 grudnia 2018 r. godz. 19.00
Dom Aukcyjny Polswiss Art
ul. Wiejska 20, Warszawa

Wystawa przedaukcyjna:
22 listopada - 11 grudnia, 2018 r.
Dom Aukcyjny Polswiss Art
ul. Wiejska 20, Warszawa

Kontakt w sprawie obiektów:

galeria@polswissart.pl
tel.: +48 (22) 628 13 67

ZLECENIE LICYTACJI

Zapytaj o obiekt   

Newsletter

Zapisując się na newsletter Domu Aukcyjnego Polswiss Art otrzymujesz: