68. Ryszard Winiarski - Obszar III, 1968

 • Poprzedni

  Poprzednia praca

  Tadeusz Dominik
  - Bez tytułu, lata 80. XX w.,

 • Następny

  Następna praca

  Ryszard Winiarski
  - From 0 to 100%. Series 1-5, 1974,

wszystkie obiekty

Opis obiektu

Jedyny to znany mi przykład metodycznego filozoficznego dyskursu nie mówionego, nie pisanego, ale wizualnego. Dyskursu, który z czasem staje się, pragnie się stać wciągającym widza w swój tok dialogiem” - Mieczysław Porębski

 

(Pożegnanie z krytyką, Kraków 1983, s. 370).

 Już od wczesnego etapu artystycznej aktywności prace Ryszarda Winiarskiego budziły wielkie zainteresowanie krytyków sztuki. Jego obrazy w 1966 roku, gdy właśnie skończył 30 lat i otrzymał dyplom ukończenia studiów w Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, uzyskały Grand Prix na Sympozjum Artystów-Plastyków i Naukowców w Puławach. W roku 1969 w Musee Galliera w Paryżu Winiarski wspólnie z innymi artystami związanymi z Muzeum Sztuki w Łodzi (m.in. Katarzyną Kobro, Edwardem Krasińskim, Jerzym Nowosielskim) zaprezentował swoje prace na wystawie pt. „Nowoczesne malarstwo polskie. Źródła i poszukiwania”. Wystawa ta, przygotowana przez łódzkie muzeum, posiadała charakter problemowy i pokazywała wybrane zjawiska w okresie od formizmu po rok 1968. Wystawa spotkała się z entuzjastycznym odbiorem. Dzięki temu przedsięwzięciu zachodni świat artystyczny, kręgi kolekcjonerskie i krytycy sztuki mogli po raz pierwszy na taką skalę zapoznać się z twórczością trzydziestotrzyletniego wówczas Ryszarda Winiarskiego, m.in. z oferowaną pracą Obszar III (1968). Od tamtej pory zainteresowanie jego sztuką w Europie i na świecie rosło czego dowodem był udział artysty w wiodących wystawach, jak Międzynarodowe Biennale Konstruktywizmu w Norymberdze (1969 i 1971) czy Biennale w Sao Paulo (1969). Do niezwykle ważnych wydarzeń zaliczyć na pewno trzeba indywidualną wystawę jaką w roku 1974 przygotował Ryszardowi Winiarskiemu w Mediolanie włoski kolekcjoner i marszand sztuki współczesnej Arturo Schwarz, założyciel legendarnej już Galleria Schwarz promującej twórczość m.in. Marcela Duchamp, Man Raya czy Jean Arp. Na indywidualną wystawę Arturo Schwarz osobiście wybrał kilkanaście prac Winiarskiego, m. in. oferowany Obszar III z 1968 roku. Mimo, iż powstające w sposób nietypowy i zaprzeczający tradycyjnym metodom malarskim, prace Winiarskiego noszą tak silne cechy indywidualności ich twórcy, że są bezbłędnie rozpoznawalne pod każdą szerokością geograficzną a sam artysta już w latach 70. stał się - obok Fangora, Stażewskiego, Opałki i Abakanowicz - jednym z najbardziej rozpoznawalnych współczesnych twórców polskich na świecie.

Proweniencja

Warszawa, kolekcja prywatna
Włochy, kolekcja prywatna
Mediolan, Galleria Schwarz
Warszawa, Galeria Współczesna
Paryż, Musee Galliera
Łódź, Muzeum sztuki w Łodzi
własność artysty

Wystawiany

Peinture Moderne Polonaise. Sources et recherches, Musee Galliera, Paryż, 1969.
Galeria Współczesna, Warszawa, 16.I – 8.II. 1970.
Ryszard Winiarski, Galleria Schwarz, Mediolan, 8. XI – 11.XII. 1974.

Reprodukowany

Peinture Moderne Polonaise. Sources et recherches [katalog wystawy], Musee Galliera, Paryż 1969, il. 141.
Ryszard Winiarski, dall’8 novembre all’ll dicembre 1974, alla Galleria Schwarz, Milano [katalog wystawy], wyd. Galleria Schwarz, Mediolan 1974, il. 2.

Biogram artysty

Ryszard Winiarski, absolwent Wydziału Mechaniki Precyzyjnej Politechniki Warszawskiej uczęszczał jako wolny słuchacz do pracowni malarstwa warszawskiej ASP. Należy do grona najwybitniejszych reprezentantów nurtu abstrakcji geometrycznej wywodzącej się z tradycji konstruktywizmu. Zgodnie z założeniami programu, od 1965 roku budował swe obrazy w oparciu o stały moduł – kwadrat pokryty czarną lub białą farbą. Ułożenie kwadratów i ich kolor jest przypadkiem uzależnionym od rzuconej kostki do gry lub układu losowego. Dla Winiarskiego celem nie jest obraz sam w sobie, ani jego estetyka, bardziej interesuje go sam proces twórczy sterowany rządzący się prawami gry. W tym sensie wyprzedzał artysta swój czas, wprowadzając do swoich prac elementy konceptualizmu. Stąd też Winiarski nie używał terminu „obraz”, ale „obszar” lub „próby wizualnej reprezentacji układów statystycznych”. Intencją artysty – jak pisze Bożena Kowalska – było odrzucenie przestarzałych norm tradycyjnej estetyki, wszelkich obowiązujących dotąd i nauczanych w szkołach zasad dotyczących malarstwa, łącznie z regułami budowy kompozycji czy rozwiązań kolorystycznych i światłocieniowych. Winiarski zanegował samą ideę obrazu jako dzieła sztuki kształtowanego świadomie przez artystę i noszącego cechy jego twórczej indywidualności. Dążeniem malarza było stworze nie sztuki bezosobowej, wyzbytej z wszelkiej emocji; sztuki, której nie da się ocenić z punktu widzenia wartości estetycznych, ale której sens można wyjaśnić racjonalnie, logicznie i precyzyjnie. (Ryszard Winiarski. Prace z lat 1973-1974, Polski Dom Aukcyjny „Sztuka”, Kraków 2002, s. 8-9). Prace Ryszarda Winiarskiego wchodzą w skład kolekcji takich instytucji jak Muzeum Sztuki w Łodzi, Muzeum Narodowe w Warszawie, Wrocławiu, Krakowie i Poznani, w kolekcji McCeory w Nowym Jorku, w Muzeum Sztuki Nowoczesnej w New Delhi i wielu kolekcjach prywatnych.

Cała moja twórczość, do dzisiaj, z grubszabiorąc, jest budowana na tych dwóch obiektywnych mechanizmach, na porządku i przypadku. Porządkiem nazywam te doświadczenia, które są przypisane ciągom liczbowym, przypadkiem zaś te, w których uruchomiony został taki czy inny mechanizm losowy. (…) Na początku to co robiłem miało służyć przede wszystkim pewnej demonstracji, demistyfi kacji określonego obszaru sztuki po to, by zamienić go w obszar konkretnego, rzetelnego doświadczenia. Konsekwencją takiej postawy było odrzucenie wszelkiej myśli o ekspresji, wszelkiej myśli o wrażliwym odbiorzetego, co robię. - Ryszard Winiarski.

cyt. za: Prace z lat 1973-1974, Polski Dom Aukcyjny „Sztuka”, Kraków 2002, s. 20.

Nr katalogowy: 68

Ryszard Winiarski (1936 - 2006)
Obszar III, 1968


akryl, płyta / 100 x 100 cm
p.d.: etykietka wystawowa Galleria Schwarz, Mediolan: Superfi cie III, 1968/ acrilico su legno, cm 100x100 na odwrocie: - autorski opis: WINIARSKI/ OBSZAR III/ o wylosowanej ilości, położeniu i wymiarach stref posiadających strukturę losową. Zmienna losowa – kostka do gry, tablica liczb przypadkowych, rzut monetą. Akryl, 100 x 100 cm, 1968/ SURFACE III – etykieta z opisem pracy w języku francuskim – nalepka Muzeum Sztuki w Łodzi z opisem pracy (maszynopis) – nalepka Galerii Współczesnej w Warszawie z odręcznym opisem pracy


Estymacja:
350 000 - 500 000 zł ●
81 396 - 116 280 EUR
92 839 - 132 626 USD

Cena sprzedaży:
420 000 zł
97 675 EUR
111 406 USD

AUKCJA DZIEŁ SZTUKI 11 GRUDNIA 2018

11 grudnia 2018 r. godz. 19.00
Dom Aukcyjny Polswiss Art
ul. Wiejska 20, Warszawa

Wystawa przedaukcyjna:
22 listopada - 11 grudnia, 2018 r.
Dom Aukcyjny Polswiss Art
ul. Wiejska 20, Warszawa

Kontakt w sprawie obiektów:

galeria@polswissart.pl
tel.: +48 (22) 628 13 67

ZLECENIE LICYTACJI

Zapytaj o obiekt   

Newsletter

Zapisując się na newsletter Domu Aukcyjnego Polswiss Art otrzymujesz: