8. Carl Begas - Madonna z dzieciątkiem, XIX w.

 • Poprzedni

  Poprzednia praca

  Dirksz Jan Both
  - Pejzaż ze sztafażem, XVII w.,

 • Następny

  Następna praca

  Giuseppe Ciaranfi
  - Miłosne wyznanie, 1874,

wszystkie obiekty

Opis obiektu

Carl Joseph Begas, właściwie Begasse, był niemieckim malarzem działającym w okresie między romantyzmem a realizmem. Urodzony w Belgii, po przeprowadzce rodziny do Kolonii w 1802 roku otrzymał Begas pierwsze wykształcenie artystyczne u rysownika i miniaturzysty Franza Katza. W 1813 roku studiował w Paryżu u Antoine'a Jeana Grosa u Johanna Petera Weyera, późniejszego architekta miejskiego Kolonii. Tutaj w 1814 roku dowiedział się o nim król pruski Fryderyk Wilhelm III, który od tamtej pory wspierał młodego artystę zleceniami i stypendiami. Begas przebywał w Paryżu do 1821 roku. W swoich pierwszych pracach poruszał wyłącznie tematykę chrześcijańską. W obrazie Chrystus na Górze Oliwnej, zakupionym przez pruskiego króla do berlińskiego kościoła garnizonowego, połączył elementy szkoły francuskiej z rygorem graficznym mistrzów staroniemieckich i niderlandzkich. W tym samym czasie ujawnił się wielki talent Begas jako portrecisty. Niemniej do najciekawszych wątków w twórczości niemieckiego artysty należą jego obrazy powstałe pod wpływem kontaktu ze środowiskiem Nazareńczyków.

W roku 1822 podczas podróży do Włoch zetknął się ze stowarzyszeniem utworzonym w Rzymie przez grupę młodych malarzy niemieckojęzycznych w 1809 roku, które za cel obrało sobie powrót do średniowiecznego ducha w sztuce. Reagując szczególnie przeciwko XVIII-wiecznemu neoklasycyzmowi, Nazareńczycy byli pierwszym skutecznym ruchem antyakademickim w malarstwie europejskim. Początkowo nazywali siebie "Bractwem Świętego Łukasza", na cześć średniowiecznej gildii malarzy, za patrona obrawszy sobie świętego, który rzekomo jako pierwszy namalował wizerunek Madonny. Nazwa "Nazareńczycy", która weszła do powszechnego użycia później, wywodzi się najprawdopodobniej od włoskiego słowa "I Nazareni", określającego osoby noszące długie, podobne do Jezusowych, włosy.

Nazareńczycy uważali, że wszelka sztuka powinna służyć celom moralnym lub religijnym. Podziwiali malarzy późnego średniowiecza i wczesnego renesansu i odrzucali większość późniejszego malarstwa propagowanego przez europejskie akademie, uważając, że porzuca ono ideały religijne na rzecz artystycznej wirtuozerii. Uważali również, że mechanicznej rutyny systemu akademii można uniknąć poprzez powrót do bardziej intymnej sytuacji nauczania wzorowanej na  średniowiecznych warsztatach. Z tego powodu pracowali i żyli razem w duchu na wpół monastycznym zamieszkując stary konwent San Isidoro del Pincio. Sztuka Nazareńczyków, składająca się głównie z tematów religijnych wykonywanych w konwencjonalnym stylu naturalistycznym, charakteryzowała się złożoną kompozycją, dbałością o szczegół i umiarkowaniem kolorystycznym. Ich dążenie do szczerego wyrażenia głęboko odczuwanych ideałów wywarło istotny wpływ na późniejsze ruchy, zwłaszcza angielskich prerafaelitów z połowy XIX wieku.

Twórczość Begas pozostawała pod wpływem Nazareńczyków do 1827 roku. W tymże roku wystawa romantyków düsseldorfskich spowodowała zmianę jego stylu malowania. Begas odszedł od surowości stylu Nazareńczyków i zaczął malować swobodniej. W latach 40-tych XIX w. zbliżył się ku realizmowi i malarstwu rodzajowemu, jak również wykonywał na zlecenie króla portrety osób zasłużonych dla niemieckiej kultury. W 1846 roku Fryderyk Wilhelm IV mianował Begasa nadwornym malarzem Prus Królewskich.

W swoich obrazach historycznych i rodzajowych, jak również w ołtarzach i portretach Begas potrafił zharmonizować różne wpływy swoich studiów artystycznych w Paryżu i Rzymie, wnosząc w ten sposób pionierski wkład w rozwój berlińskiego malarstwa pomiędzy romantyzmem a realizmem.

Nr katalogowy: 8

Carl Begas (1794 - 1854)
Madonna z dzieciątkiem, XIX w.


olej, deska / 85 x 60 cm


Estymacja:
40 000 - 50 000 zł
8 659 - 10 823 EUR
10 102 - 12 627 USD

Cena sprzedaży:
32 000 zł*
6 927 EUR
8 081 USD

Aukcja Dzieł Sztuki 19 października 2021

19 października 2021 godz. 19.00
Dom Aukcyjny Polswiss Art
ul. Wiejska 20, Warszawa

wystawa przedaukcyjna:
1 – 19 października 2021
Galeria Domu Aukcyjnego
ul. Wiejska 20, Warszawa

Zapytaj o obiekt   

Newsletter

Zapisując się na newsletter Domu Aukcyjnego Polswiss Art otrzymujesz: