11. Katarzyna Kobro - Akt, ok. 1934 (odlew z lat 40. XX w.)

 • Poprzedni

  Poprzednia praca

  Xawery Dunikowski
  - Trzy akty męskie, 1941,

 • Następny

  Następna praca

  Henryk Albin Tomaszewski
  - Preludium, po 1980,

wszystkie obiekty

Opis obiektu

(…) należy stanowczo i bezpowrotnie raz na zawsze uświadomić sobie, że rzeźba nie jest ani literaturą, ani symboliką, ani indywidualną psychologiczną emocją. Rzeźba jest wyłącznie kształtowaniem formy w przestrzeni.

– Katarzyna Kobro (Bomanowska M., 7 rozmów o Katarzynie Kobro, wyd. Muzeum Sztuki w Łodzi, Łódź 2011, s. 143.)

 

Działalność rzeźbiarska Katarzyny Kobro, oparta na ścisłych, matematycznych wyliczeniach, była prekursorska. Doskonałą harmonię osiągała artystka przez stosunki liczbowe, realizując obiekty przestrzenne o prostych, zgeometryzowanych kształtach, w późniejszych latach zaś stosując formę organiczną, łagodnie owalną, jakby inspirowaną przyrodą. Rozwój tej nowej linii poszukiwań przerwał wybuch wojny, po której Kobro powróciła do rzeźbienia aktów, kontynuując znacznie wcześniejszą linię zainteresowań. Jak sama przyznawała, tę formę swojej twórczości traktowała wypoczynkowo. Bryły z tego czasu, syntetyczne i zwarte, doskonale chwytają ruch, są bezpośrednim dowodem talentu, umiejętności i warsztatu rzeźbiarskiego rozumianego w sposób tradycyjny.

Do takich form należy oferowany Akt uwieczniający postać najprawdopodobniej płci męskiej, ujętą w przyklęku, z głową opuszczoną i rękoma zaplecionymi na plecach. Statyczna z pozoru rzeźba zamyka w sobie potężną dawkę dynamizmu naprężonego ciała. Charakteryzują ją przy tym niezwykła harmonia, osiągnięta poprzez odpowiednio zachowane proporcje i równowagę. Lewa, zgięta w kolanie i wysunięta do przodu noga stanowi idealną przeciwwagę do ciężaru opuszczonego prawego ramienia. Tak, w sposób mistrzowski, Katarzyna Kobro ujęła wrażenie ruchu w tkwiącej w bezruchu muskularnej postaci. Nie bez wpływu na doskonałość Aktu są, wspomniane na początku, przedwojenne doświadczenia artystki w budowie kompozycji. Doszukiwać się można wręcz bezpośrednich nawiązań – oferowana rzeźba zdaje się znajdować swoje odniesienie w zaginionym akcie, datowanym na czas sprzed 1935 roku, który znany jest jedynie z reprodukcji („Forma”, 1934, nr 2, s. 14). Względem oferowanego Aktu, miał on formę bardziej strzelistą, z ostrzej akcentowanymi krawędziami poszczególnych płaszczyzn. Nieznane są niestety losy tego obiektu, najprawdopodobniej zaginął lub uległ zniszczeniu podczas II wojny światowej, jak podaje córka artystki, Nika Strzemińska (Strzemińska K., Katarzyna Kobro, wyd. Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 1999, s. 120). Bez wątpienia jednak zaginiona forma posłużyła Kobro jako inspiracja przy stworzeniu powojennego Aktu.

Katarzyna Kobro, obok swojego męża Władysława Strzemińskiego, uznawana jest obecnie za kluczową postać środkowoeuropejskiej awangardy. Jej spuścizna artystyczna, wypracowana poprzez kontakt z rosyjskim konstruktywizmem, a następnie z zachodnioeuropejską awangardą, ma cechy uniwersalne i fascynuje całą Europę, czego dowodem są zagraniczne wystawy poświęcone artystom (jak chociażby retrospektywna w Madrycie w 2017 roku). Józef Robakowski, w poświęconej Katarzynie Kobro rozmowie (Sztuka desantowa, w: Bomanowska M., 7 rozmów o Katarzynie Kobro, wyd. Muzeum Sztuki w Łodzi, Łódź 2011, ss. 143 – 154), określił ją jako „absolutną gwiazdę”, najwybitniejszą artystkę międzywojenną w dziedzinie rzeźby. Dramatyczne losy tej wielkiej twórczyni, które na sam koniec spowodowały jej przedwczesne odejście w wieku zaledwie 53 lat, nadają dziś, z perspektywy czasu, szczególnego wymiaru pojawiającym się bardzo sporadycznie na rynku antykwarycznym rzeźbom jej autorstwa. Wyczekiwane przez kolekcjonerów, wzbudzają zawsze ogromne zainteresowanie.   

Proweniencja

Warszawa, kolekcja prywatna
Francja, kolekcja prywatna

Wystawiany

Gorzów Wielkopolski, Miejski Ośrodek Sztuki, Magazyn Zbiorów. Część kolekcji Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku, 6 września - 20 października 2019

Reprodukowany

Magazyn Zbiorów. Część kolekcji Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku [broszura], wyd. Miejski Ośrodek Sztuki, Gorzów Wielkopolski, 2019

Biogram artysty

Rzeźba jest wyłącznie kształtowaniem formy w przestrzeni. Rzeźba zwraca siędo wszystkich ludzi i przemawia do nich w sposób jednakowy. Jej mową jest forma i przestrzeń. Stąd wynika obiektywizm najekonomiczniejszego wyrazu formy. Niema kilku rozwiązań; - jest jedno – najkrótsze i najwłaściwsze.

– Katarzyna Kobro

 

 Katarzyna Kobro urodziła się 26 stycznia 1898 roku w Moskwie. Pochodziła z dobrze sytuowanej łotewsko-rosyjskiej rodziny zamieszkałej w Rydze. Była córką armatora Mikołaja Kobro i Eugenii z domu Rozanow. Ukończyła III Warszawskie Żeńskie Gimnazjum (ewakuowane z Warszawy ze względu na działania wojenne). W 1917 roku rozpoczęła studia rzeźby w Moskiewskiej Szkole Malarstwa, Rzeźby i Budownictwa, przeobrażonej w 1918 roku w Państwowe Wolne Pracownie Artystyczne. W czasie studiów poznała głównych przedstawicieli awangardy rosyjskiej, utrzymywała kontakt z konstruktywistyczno – produktywistycznym ugrupowaniem OBMOCHU (Objedinienije Mołodych Chudoźnikow). W tym czasie poznała również Władysława Strzemińskiego, z którym w krótkim czasie zdecydowała się wyjechać do Smoleńska, gdzie uczyła form przestrzennych w szkole ceramiki i opracowywała scenografie dla miejscowych teatrów. W 1920 r. para postanowiła wziąć ślub cywilny, a następnie udać się w podróż do Paryża. W obliczu wojny i nastrojów antybolszewickich młode małżeństwo natrafiło na problemy na przejściu granicznym, po przekroczeniu którego i pomimo oddania celnikom kosztowności Kobro, zostali złapani i zamknięci w areszcie pod zarzutem szpiegostwa sowieckiego. Po wyjaśnieniu sprawy w 1921r. osiedlili się w Wilnie , gdzie mieszkali rodzice Strzemińskiego. Strzemiński w szybkim czasie zaczął nauczać rysunku, ale jego żona nie mogła sobie znaleźć miejsca ze względu słabą znajomość języka polskiego, swoje rosyjskie korzenie i panujące po wojnie nastroje antybolszewickie. Aby umożliwić żonie zdobycie polskiego obywatelstwa, Władysław Strzemiński wziął z nią ślub w kościele katolickim w Rydze (pomimo prawosławnego wyznania żony). Kobro była członkiem utworzonej w 1924 roku grupy Blok, do której należeli m.in.: Witold Kajruszksztis, Karol Kryński, Edmund Miller, Aleksander Rafałowski, Henryk Stażewski, Mieczysław Szczuka, Władysław Strzemiński czy Teresa Żarnowerczówna). Wspólnie z grupą, Kobro wstawiała swoje rzeźby w 1924 roku w salonie firmy samochodowejLaurin-Clement (konstrukcje wiszące i rzeźby abstrakcyjne) oraz na międzynarodowej wystawie w Rydze w tym samym roku (dwie konstrukcje). Katarzyna Kobro fascynowała się współczesnymi osiągnięciami techniki, zasadą maksymalnego uproszczenia środków artystycznych , geometryzmem formy, kontrastem różnorodnych faktur. W 1929 roku działała w ramach nowej grupy a.r. („artyści rewolucyjni” lub „awangarda rzeczywista”) wraz ze Strzemińskim i Stażewskim oraz poetami Janem Brzękowskim i Julianem Przybosiem. Teoria i praktyka nowej sztuki – od malarstwa, rzeźby i architektury po funkcjonalną typografię, a nawet poezję wizualną. Jednocześnie Strzemińscy finalizowali pracę teoretyczną „Kompozycja przestrzeni. Obliczenia rytmu czasoprzestrzennego”. W 1932 roku Katarzyna Kobro

brała udział w wystąpieniach międzynarodowego ugrupowania awangardy Abstraction – Creaction Art Non Figuratif, na łamach czasopisma ZZPAP w Łodzi p.n. Forma. Często wystawiała: 1930/31 na objazdowym Salonie Listopadowym w Warszawie, Łodzi, Krakowie i Lwowie pokazała rzeźbę przestrzenną (metal), w 1932 i 1932/33 na wystawach Zrzeszenia Artystów Plastyków w Łodzi rzeźby: akty i kompozycje, w 1933 jako członek Grupy Plastyków Nowoczesnych wzięła udział w wystawach w Warszawie i Łodzi, pokazując 6 kompozycji przestrzennych. Wystawiała z nowo powstałym we wrześniu w Łodzi ZZPAP: 1933/34 akty i kompozycję konstrukcyjną, 1934 - 4 akty, gips i 1 akt, cement; 1934/35 – 4 kompozycje, 1936 dwukrotnie – 5 kompozycji przestrzennych oraz 4 pejzaże morskie i płaskorzeźbę, gips. We wrześniu 1939 roku Strzemińscy w obawie przed niemieckimi represjami wyjechali do Wilejki. Jednak później zmuszeni zostali do powrotu do Łodzi, aby tam w bardzo ciężkich warunkach przeżyć całą okupację. Dzieła znajdujące się w pracowni artystki zostały rozmyślnie zniszczone przez nazistów, zaledwie kilka z nich ocalało. Po wojnie choroba uniemożliwiła Kobro powrót do normalnej pracy artystycznej, w tym czasie powstawały już tylko małe gipsowe akty.

Nr katalogowy: 11

Katarzyna Kobro (1898 - 1951)
Akt, ok. 1934 (odlew z lat 40. XX w.)


brąz / wys. 30 cm
ed. 4/10


Estymacja:
300 000 - 350 000 zł
63 695 - 74 310 EUR
63 830 - 74 469 USD

Cena sprzedaży:
290 000 zł
61 572 EUR
61 703 USD

Rzeźba i obiekty przestrzenne 27 września 2022

27 września 2022 r., godz. 19.00
Dom Aukcyjny Polswiss Art
ul. Wiejska 20, Warszawa

wystawa przedaukcyjna:
9 – 27 września 2022 r.
Galeria Domu Aukcyjnego
ul. Wiejska 20, Warszawa

Wystawa czynna:
pn. – pt.: 11.00 – 18.00
sob.: 11.00 – 15.00

Skontaktuj się z nami, aby licytować na aukcji:
+48 (22) 62 81 367
galeria@polswissart.pl

ZLECENIE LICYTACJI

Licytuj online

Zapytaj o obiekt   

Newsletter

Zapisując się na newsletter Domu Aukcyjnego Polswiss Art otrzymujesz: