54. Jan Berdyszak - Koło podwójne V

 • Poprzedni

  Poprzednia praca

  Alfred Lenica
  - Zorza, 1959

 • Następny

  Następna praca

  Jan Berdyszak
  - KOMPOZYCJA KÓŁ VI, 1966

wszystkie obiekty

Opis obiektu

Ta nowa seria, prowadzona aż po rok 1964, oznaczała zerwanie z tradycyjną formą blejtramu. Nie tylko w malarstwie temperą i gwaszem na kartonie i tekturze, ale też w malarstwie realizowanym w dużych formatach olejem na płótnie, zaczął stosować Berdyszak swobodne wycinanie i zestawiane ze sobą formy. Pojawiają się koła, lub kształty zbliżone do kół i półkoli, łączone ze sobą w układach wertykalnych. Zbudowanie układami barwnymi ich powierzchni decydowało o wzajemnym stosunku między nimi i ogólnym w rezultacie oddziaływaniu kompozycji. W zależności od dominowania w układzie barwnym: pionów czy poziomów, form agresywnych i rozczłonkowanych czy spokojnych, ujednoliconych albo wreszcie zaznaczonych fragmentów półkoli na obu powierzchniach zespolonych kół, z domyślnym środkiem na ich styku – koła podwójne odpychały się lub przyciągały, płynnie przechodziły w siebie, lub ulegały rozbiciu. W niezliczonych rysunkach kolejnych tomów swoich szkicowników, około stu studiach, kolażach, realizacjach w temperze i gwaszu a wreszcie w osiemnastu wersjach obrazów olejnych, pracował Berdyszak nad dwoma tematami podstawowymi. Pierwszy – stanowił układ, w którym łączył dwie formy kół w sposób tektoniczny przez powtarzalny element pionowy, przy czym wiązał je także kolorystycznie. Drugim była destrukcja kół jako formy i ich wzajemne rozbicie, mimo konstrukcyjnego zespolenia.

cytat za: Kowalska B., Jan Berdyszak, Wydawnictwo Literackie, Kraków, 1979, s. 37.

Proweniencja

kolekcja prywatna, Warszawa
Manfred Kluckert Gallery, Niemcy

Wystawiany

Jan Berdyszak, Muzeum Narodowe w Poznaniu, 5.4. - 18.8.1971.

Reprodukowany

Smolińska-Byczuk M., Makowiecki W., Pawłowski M., Jan Berdyszak - Prace 1960-2006, Galeria Miejska ARSENAŁ w Poznaniu, Poznań, 2006, s.14.

Biogram artysty

Jan Berdyszak był rzeźbiarzem, malarzem i teoretykiem sztuki. W latach 1952-58 studiował rzeźbę w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych. W latach 1984–1987 pełnił funkcję prorektora tej uczelni. W latach 1961-1981 zajmował się scenografi ą w Teatrze Marcinek i Teatrze 5. Artysta jest laureatem m. in. Nagrody im. Jana Cybisa (1978), Krzyża Kawalerskiego (1988) i Krzyża Ofi cerskiego Orderu Odrodzenia Polski (2001). Otrzymał również Doktorat Honoris Causa Akademii Sztuk Pięknych w Bratysławie (1999). Od początku twórczość artysty skupiała się na zagadnieniach przestrzeni. Jego prace łamią wszelkie konwencje tradycyjnego warsztatu malarza. Okrągłe blejtramy, wycięcia w płótnie, kompozycje wieloczęściowe, kompozycje – obiekty – poszukiwania te służyły zobrazowaniu pojęcia otwartości i nieskończoności, konfrontacji obrazu z jego otoczeniem. Bez względu na formę jaką przyjmuje dzieło wyróżnikiem twórczości Berdyszaka pozostaje analityczna postawa, naukowy charakter i konsekwencja w realizowaniu koncepcji.

Nr katalogowy: 54

Jan Berdyszak (1934 - 2014)
Koło podwójne V, 1962


olej, płótno / 161 x 121 cm
sygn. i opisany na odwrocie: 1962 J. BERDYSZAK / KOŁO PODWÓJNE V – PIONOWE
na blejtramie nalepka wystawowa Muzeum Narodowego w Poznaniu z 1971 r.


Cena wywoławcza:
120 000 zł
27 843 EUR
29 557 USD

Estymacja:
150 000 - 200 000 zł ●
34 803 - 46 404 EUR
36 946 - 49 262 USD

Cena sprzedaży:
165 000 zł
38 284 EUR
40 641 USD

AUKCJA DZIEŁ SZTUKI
21 MARCA 2017

21 marca, 2017 r. godz. 19.00
Dom Aukcyjny Polswiss Art
ul. Wiejska 20, Warszawa

Wystawa przedaukcyjna:
24 lutego - 21 marca 2017 r.
Dom Aukcyjny Polswiss Art
ul. Wiejska 20, Warszawa

Kontakt w sprawie obiektów:

galeria@polswissart.pl
tel.: +48 (22) 628 13 67

ZLECENIE LICYTACJI

Zapytaj o obiekt   

Newsletter

Zapisując się na newsletter Domu Aukcyjnego Polswiss Art otrzymujesz: