33. Zygmunt Menkes - AKT W PRACOWNI

 • Poprzedni

  Poprzednia praca

  Zygmunt Menkes
  - PEJZAŻ Z IBIZY, 1935

 • Następny

  Następna praca

  Zygmunt Menkes
  - Lewita, 1927

wszystkie obiekty

Opis obiektu

(…) Malarstwo Menkesa jest wielowarstwowe. Czasem sprawia wrażenie pewnej nonszalencji, ale właśnie te na pozór chaotyczne pociągnięcia pędzla i barwne zestawienia, są jego świadomą koncepcją malarską, jego non finito. Niesymetryczne skrzyżowanie twarzy, naiwny i „niedołężny” zarys gestu, to świadoma, rzec by się chciało, wyrafinowana forma wypowiedzi.

- Władysława Jaworska, Zygmunt Menkes malarz Ecole de Paris, Biuletym Historii Sztuki, Nr 1-2, 1996.

Repertuar tematyczny sztuki Menkesa obejmował kompozycje figuralne, portrety, akty, martwe natury i pejzaże. W początkowej fazie jego malarstwo nawiązywało do estetyki fowizmu. Szczególnie mocno oddziałała na kształtowanie się postawy artystycznej Menkesa twórczość Henri Matisse'a. Często powracającym w jego obrazach motywem były postacie kobiet ujęte we wnętrzach; ich syntetyczne kształty obiegał płynny, giętki kontur uwalniający się niekiedy od plamy barwnej. Walor dekoracyjności nadawały kompozycjom zróżnicowane desenie tkanin i tapet. (…) W okresie amerykańskim nad statyczną, wyważoną strukturą zaczęła przeważać w obrazach artysty dynamicznie prowadzona, gruba linia. Wypełnione sprzętami wnętrza zyskały iluzyjną głębię przestrzenną. Ludzkie sylwety traktowane były równie schematycznie jak przedmioty i podporządkowane wymogom kompozycji. Znamienne dla stylistyki Menkesa są gruszkowate zarysy głów i wydłużone szyje modeli; głęboki cień położony wokół oczu intensyfikuje ich melancholijną ekspresję. Z czasem artysta coraz bardziej komplikował układy kresek, zagęszczał sieć linii i wzbogacał fakturę. Kompozycja rozbudowanych martwych natur i scen we wnętrzach - często umiejscowionych w pracowni artysty w Riverdale pod Nowym Jorkiem - oparta była na zrównoważonych, wielokierunkowych układach linii. Postać i przedmiot coraz silniej zespalały się z tłem, zaś nostalgiczny nastrój ewokowała kolorystyka zdominowana przez błękity, czerń i biel; żywsze akcenty wprowadzały jedynie drobne plamy różów i żółcieni. W późnych, graniczących z abstrakcją aluzyjną, pracach Menkesa nastąpiła radykalna geometryzacja form, z którą współgrała gama barw intensywnych, mocnych, kontrastowo zestawionych. - Irena Kossowska, Instytut Sztuki PAN, 2001

Nr katalogowy: 33

Zygmunt Menkes (1896 - 1986)
AKT W PRACOWNI


olej, płótno / 56 x 46 cm
sygn. p.d.: Menkes
na odwrocie naklejka Galerii Asosciated American Artist The Avenue New Jork


Cena wywoławcza:
55 000 zł
13 158 EUR
16 225 USD

Estymacja:
60 000 - 80 000 zł ●
14 355 - 19 139 EUR
17 700 - 23 599 USD

Cena sprzedaży:
90 000 zł
21 532 EUR
26 549 USD

Aukcja Dzieł Sztuki 6 marca 2018

6 marca 2018 r. godz. 19.00
Dom Aukcyjny Polswiss Art
ul. Wiejska 20, Warszawa

Wystawa przedaukcyjna:
15 lutego - 6 marca, 2017 r.
Dom Aukcyjny Polswiss Art
ul. Wiejska 20, Warszawa

Kontakt w sprawie obiektów:

galeria@polswissart.pl
tel.: +48 (22) 628 13 67

Zlecenie licytacji

Zapytaj o obiekt   

Newsletter

Zapisując się na newsletter Domu Aukcyjnego Polswiss Art otrzymujesz: