54. Wojciech Fangor - Portret, 1948

 • Poprzedni

  Poprzednia praca

  Jacek Sempoliński
  - Czaszka, 1983,

 • Następny

  Następna praca

  Wojciech Fangor
  - #2, 1964,

wszystkie obiekty

Opis obiektu

Fangor jako nastolatek miał okazję oglądać prace Picassa w tym Guernikę podczas jej pierwszej publicznej prezentacji w Pawilonie Hiszpańskim na paryskiej wystawie Expo w 1937 roku. Estetyka Picassa, Legera i Matissa wywarła wtedy wielki wpływ na artystę, który powrócił do niej dekadę później. „Pod koniec lat 40. zbladły moje muzealne tęsknoty estetyczne. Poczułem, że w sztuce nie można starać się dorównać nikomu, że trzeba się poddać swoim możliwościom, swojemu czasowi, swoim doświadczeniom i odczuciom” wspominał później Fangor. 

O latach 1947-49 Fangor mawiał jako o kubistycznym okresie w swojej twórczości i jako taki został wprowadzony do języka krytyki i historii sztuki. Sam artysta zapamiętał ten czas jako pasmo rozwoju systemu malarskiej struktury obrazu opartego na wyrazistym efekcie koloru i światła oraz na uproszczonej formie zgeometryzowanej, powiązanej z geometrią prostokątnego płótna. Twierdził, że świadomość geometrii, krawędzi i powierzchni płótna, a także jego rzeczywistości, pozwoliła mu zmienić rozumienie przestrzeni na obrazie i uniezależnić się od iluzji perspektywy przyjętej wraz z naukami pobieranymi od wczesnych lat dziecinnych. Od tamtego czasu, według Fangora, obraz na płótnie nie rozwijał się do wewnątrz, lecz ograniczył się do jego powierzchni. Złudzenie przestrzenne nie zniknęło całkowicie, ale straciło swoją wyłączność i miało teraz status równy rzeczywistości powierzchni płótna.

Oferowany „Portret kobiety” namalowany w 1948 roku utrzymany jest w duchu picassowskich fascynacji Fangora i należy niewątpliwie do prawdziwych kolekcjonerskich rarytasów. Większość z ponad stu prac z tamtego okresu uległa rozproszeniu, obecnie znanych jest zaledwie około trzydziestu płócien. „Portret kobiety” jest świadkiem tego etapu twórczości artysty, który pod wieloma względami był znamienny dla kształtowania się jego postawy i miał niebagatelny wpływ na podjęte przez niego dalsze decyzje. Jest to też okres, który wymaga nadal dokładnego opracowania.

 

Proweniencja

Warszawa, kolekcja prywatna

Wystawiany

Kraków, Muzeum Narodowe w Krakowie, Wojciech Fangor. Space as play, 2012.
Warszawa, Klub Młodych Artystów i Naukowców, wystawa indywidualna Wojciecha Fangora, 1949.

Reprodukowany

Wojciech Fangor. Space as play [katalog wystawy], wyd. Muzeum Narodowe w Krakowie, Kraków 2012, s. 23.

Biogram artysty

Absolwent Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, bezsprzecznie należy do grona największych klasyków współczesności, którzy swoją twórczością nadali kształt całej polskiej sztuce okresu powojennego. Jest w czołówce najbardziej rozpoznawalnych polskich artystów, którego obrazy podbijają nie tylko rodzimy ale i światowy rynek sztuki. Początkowo Fangora fascynował kubizm. W okresie socrealizmu namalował obraz Matka Koreanka, jedno ze sztandarowych dzieł tego kierunku, a także stworzył wiele plakatów. W drugiej połowie lat 50. zwrócił się ku sztuce abstrakcyjnej. Jego twórczość zdominowana została przez problematykę przestrzeni, pokrewną estetyce op-artu. „Studium przestrzeni”, pierwszy na świecie projekt typu environment, zrealizowany w 1958 roku razem ze Stanisławem Zamecznikiem w Salonie „Nowej Kultury” był niewątpliwie przełomowym momentem w karierze artysty. Przy wejściu na wystawę Wojciech Fangor zamieścił krótkie wyjaśnienie: „Celem tej wystawy jest przekazanie zależności przestrzennych pomiędzy obrazami. Nie interesuje mnie, co zachodzi w indywidualnym obrazie, lecz co zachodzi pomiędzy obrazami. Obrazy stają się anonimowymi elementami zespołu, który rozpoczyna nowe życie i spełnia się w przestrzeni rzeczywistej. Odbiorca przez wybór drogi i czasu staje się automatycznie współtwórcą dzieła”. Na pierwszą połowę lat 70. przypada okres kontynuacji badań nad problematyką iluzji przestrzeni. Powstają wielkoformatowe płótna, w dużej części oparte na motywie fali. W 1970 roku Wojciech Fangor otworzył swoją indywidualną wystawę w Muzeum Guggenheima w Nowym Jorku. Było to wydarzenie przełomowe w życiu twórczym artysty. Mający już wówczas duże doświadczenie artystyczne Fangor zdawał sobie sprawę z kluczowej roli jaką odgrywała zależność między dziełem sztuki a otaczającą je przestrzenią. Relacja ta była ogromnie ważna w przypadku kół i fal toteż architektura wnętrza Muzeum Guggenheima spinała całą ekspozycję nadając jej odpowiedniego poszukiwanego przez Fangora wydźwięku.

Fangor musi być wyjątkowy – a przynajmniej w moim doświadczeniu jest wyjątkowy – jako malarz, o którym nie można powiedzieć, że się go oglądało dopóki nie zobaczy się jego dzieła w oryginale. (…) Kolory Fangora, zazwyczaj żywe, choć niekiedy przytłumione, wydają się płynąć i wirować na płótnie jak farby wlane do basenu. Albo powierzchnia koloru może pulsować na tle innego koloru, kurcząc się i rozkurczając jak ameba oglądana pod mikroskopem. Niekiedy wydaje się, że jedna z tych powierzchni zaraz odpłynie i zniknie z płótna. A jednocześnie powstaje wrażenie, że kolory zmieniają się, nie tylko pod względem intensywności, lecz także tonu barwy. (…) Jest on wielkim romantykiem op-artu, działającym nie według reguł, lecz według połączenia intuicji i eksperymentu, odwołującym się nie do rozumu, lecz do naszej tęsknoty za tym, co tajemnicze. Kiedy już to czysto wzrokowe wrażenie nowości się zatrze, okaże się, że ta sztuczka optyczna faktycznie jest czymś więcej niż tylko sztuczką i jawi się jako brama do nowego doświadczenia koloru i przestrzeni. – John Canaday Fangor’s Romantic Op, New York Times, Feb 15, 1970, p.103.

Nr katalogowy: 54

Wojciech Fangor (1922 - 2015)
Portret, 1948


olej, płótno / 91,5 x 73 cm
sygn. l.d.: Fangor, sygn. na odwrocie: FANGOR 1948


Estymacja:
600 000 - 800 000 zł ●
138 249 - 184 332 EUR
152 672 - 203 563 USD

Cena sprzedaży:
600 000 zł
138 249 EUR
152 672 USD

Aukcja Dzieł Sztuki 8 października 2019

Aukcja:
8 października 2019 r. godz. 19.00
Dom Aukcyjny Polswiss Art
ul. Wiejska 20, Warszawa

Wystawa przedaukcyjna:
20 września - 8 października 2019 r.
Dom Aukcyjny Polswiss Art
ul. Wiejska 20, Warszawa

Kontakt w sprawie obiektów:

galeria@polswissart.pl
tel.: +48 (22) 628 13 67

Licytuj online

Zlecenie licytacji

Zapytaj o obiekt   

Newsletter

Zapisując się na newsletter Domu Aukcyjnego Polswiss Art otrzymujesz: