34. Jacek Malczewski - Autoportret z aniołem na tle łąki

 • Poprzedni

  Poprzednia praca

  Artysta Nieokreślony 3
  - Uliczka,

 • Następny

  Następna praca

  Tadeusz Makowski
  - Koszyk z jabłkami, ok. 1924 r.,

wszystkie obiekty

Opis obiektu

Obraz mal. ol. na papierze nalepionym na tekturę. Wymiary: wys. 99 cm, szer. 70 cm. Przedstawia u dołu po prawej portret Jacka Malczewskiego/ postać ujęta po piersi, zwrócona na wprost-ręka prawa na piersiach, na ramionach płaszcz/. W górze ku lewej postać anioła, siedzącego wśród traw, z głową opuszczoną ku dołowi, podpartą prawą reką- lewa ręka spoczywa na podołku. Skrzydła anioła rozpostarte. Po lewej i po prawej stronie łąkowe kwiaty. Z lewej kołysze się na jednym z polnych goździków motyl paź królowej. (…) (z orzeczenia dr Kazimierza Buczkowskiego). Obraz znany jest pod trzema tytułami: „Autoportret z aniołem na tle łąki”, „Motyl” i „Koniec rapsodu”. Wpisuje się on w cykl autoportretów, w których osią świata jest człowiek, przedstawiany w malarstwie Malczewskiego nierozerwalnie w kontekście natury. Zestawienie postaci ludzkiej z tłem pejzażu, dopełnienie obrazu człowieka wyobrażeniem kwiatów czy motyli oraz fantastyczne postaci aniołów lub faunów – wszystko to odgrywa w metaforycznym języku malarstwa Malczewskiego ogromną rolę. Tylko gdy weźmie się pod uwagę współbrzmienie wszystkich tych elementów otworzy się przed nami tajemniczy świat znaczeń Malczewskiego. Odbiorca wnika wtedy w świat refleksji nad istotą twórczości, zadaniami sztuki oraz nad twórcą jako modelem człowieczeństwa.

Proweniencja

POCHODZENIE: Kolekcja prywatna /Poznań.

Biogram artysty

Absolwent krakowskiej Szkoły Sztuk Pięknych w klasie Jana Matejki i paryskiej École des Beaux-Arts. Urodził się w 1854 roku w Radomiu. Dzieciństwo spędził w rodzinnym wspólnie ze starszą siostrą Bronisławą urodzoną w 1853 r., młodszym bratem Teodorem urodzonym w 1857 r. i młodszą siostrą Heleną urodzoną w 1861 r. W 1865 roku zmarł brat artysty, co zwróciło jego uwagę w stronę mistycyzmu i duchowości. Wydarzenia Powstania Styczniowego były znamienne dla jego przyszłej twórczości. Wychowany w patriotycznej atmosferze domu rodzinnego oraz kształcony między innymi przez wybitnego literata Alfonsa Dygasińskiego wybitnego pedagoga, uczestnika powstania styczniowego i pisarza pozytywistycznego, Malczewski obierze później wątek patriotyczny za wiodący dla całej swojej twórczości co znajdzie wyraz w obrazach syberyjskich, wielu przedstawieniach Ellenai, ale także licznych symbolach na jego obrazach: kajdanach, jakuckiej czapce, wojskowym szynelu, o którym w przyszłości powie, że był mu wiernym towarzyszem przez całe życie. Już w czasach nauki w gimnazjum Jacek Malczewski poznał Józefa Brandta, który często bywał w Radomiu u swojego wuja Stanisława Lessla. W 1872 r. pokazano Matejce prace młodego Malczewskiego. Jan Matejko skierował list do jego ojca w którym pisał: Rysunki kreślone ręką syna Pańskiego Jacka, zdają się wskazywać i obiecywać niepośledni talent malarski, którego rozwinięcia nie należy może zbyt długo przetrzymywać. Za sprawą tej sugestii w 1873 r. Jacek Malczewski przerwał naukę w gimnazjum i został przyjęty na pierwszy rok studiów w Szkole Sztuk Pięknych. W 1874 r. podczas pobytu w Radomiu namalował swój pierwszy olejny obraz Portret siostry Heleny przy fortepianie. We wczesnym okresie twórczości malował w duchu szkoły Jana Matejki. Były to utrzymane warsztacie akademizmu XIXwiecznego, portrety, sceny rodzajowe i tematy związane z martyrologią Polaków po powstaniu styczniowym (Śmierć Ellenai, Niedziela w kopalni, Na etapie, Wigilia na Syberii).
Od lat dziewięćdziesiątych XIX wieku tworzył obrazy o treściach symbolicznych z przenikającymi się wątkami patriotycznymi, biblijnymi, baśniowymi, literackimi i alegoryczno-fantastycznymi. Ponadto malował wiele portretów, głównie w pejzażu, oraz wyjątkowo ważnych dla odczytania postaci tego artysty autoportretów. W 1880 podróżował do Włoch. W latach 1884-1885 jako artysta wziął udział w naukowej ekspedycji Karola Lanckorońskiego do Małej Azji. Był także w Grecji i we Włoszech. W latach 1885-1886 przebywał przez kilka miesięcy w Monachium. Po powrocie zamieszkał na stałe w Krakowie, gdzie był przede wszystkim profesorem w Szkole Sztuk Pięknych przekształconej w 1900 roku w Akademię Sztuk Pięknych. Dwukrotnie też mianowany był jej rektorem. Latem 1886 roku na weselu córki profesorostwa Janczewskich artysta poznał Marię Gralewską z którą rok później wziął ślub w kościele Mariackim. Rok później urodziła się im córka Julia, a w 1892 r. Rafał - przyszły malarz. Około 1892 r. i pobytu w Monachium rozpoczyna się w twórczości malarza faza dojrzałego symbolizmu z zawsze obecną problematyką losu, ojczyzny, człowieka, artysty, sztuki. Doświadczenia monachijskie, młodopolska atmosfera Krakowa, a także klimat domu rodzinnego, połączyły się i dojrzały wielkich symbolicznych obrazach MelancholiaBłędne koło. W 1898 r. śmierć matki a jeszcze wcześniej ojca oraz brata odcisnęła mocne, smutne piętno na dziełach Malczewskiego. Refleksja nad życiem, przemijaniem i śmiercią, zostanie uosobiona na obrazach w postaci anioła śmierci – Thanatosa. Około 1900 r. artysta związał się z Marią Balową, która była przez lata największą spośród muz artysty. Miłość ta zaważyła na charakterze twórczości Jacka Malczewskiego, który przedstawiał Marię we wszelkich obliczach - jako dumną Polonię, zwycięską Nike, kuszącą Eurydykę, spokojną Thanathos i zwodniczą chimerę.
Malczewski oprócz pracy na krakowskiej Akademii działał aktywnie w krakowskim środowisku artystyczny i kulturalnym. Należał do Towarzystwa Artystów Polskich „Sztuka”, której w 1897 r. był współzałożycielem oraz od 1908 r. do Grupy Zero, z którymi licznie wystawiał. W ostatnich latach życia przebywał głównie w Lusławicach i Charzewicach k. Zakliczyna. Pod koniec życia dotknięty ślepotą, zmarł 8 października 1929 r.

Nr katalogowy: 34

Jacek Malczewski (1854 - 1929)
Autoportret z aniołem na tle łąki, 1910


olej, tektura / 100x70 cm
sygn. l.d.: J Malczewski/ 1910
na odwrocie orzeczenie Kazimierza Buczkowskiego z dn. 13 listopada 1948 roku oraz na blejtramie następujące nalepki: z Wystawy z r. 1911 Nr 462. z Wystawy w Towarzystwie Przyajciół Sztuk Pięknych w Krakowie w r. 1923/4 Nr 11175. z Wystawy w Towarzystwie Przyjaciół Sztuk Pięknych w Krakowie w r. 1939 Nr 1570.


Cena wywoławcza:
700 000 zł
167 065 EUR
208 956 USD

Estymacja:
800 000 - 900 000 zł
190 931 - 214 798 EUR
238 806 - 268 657 USD

Cena sprzedaży:
980 000 zł
233 891 EUR
292 538 USD

AUKCJA DZIEŁ SZTUKI

16 grudnia 2014 r. godz. 19.00
ul. Wiejska 20, 00-490 Warszawa

Zapytaj o obiekt   

Newsletter

Zapisując się na newsletter Domu Aukcyjnego Polswiss Art otrzymujesz: