Jan Berdyszak - KOMPOZYCJA KÓŁ VI

  • Następny

    Następna praca

    Władysław Chmieliński
    - Zwózka siana,

wszystkie obiekty

Opis obiektu

(…) problem relatywności wszelkich doznań, granic, i jednoczesnych sądów, zamanifestowany już w cyklu wczesnych Kompozycji kół, znalazł swoje rozwinięcie i pełnię wymowy u schyłku lat sześćdziesiątych. Ów, tak istotny dla artysty, problem względności był zresztą również obecny w cyklu wspomnianych już drzeworytów realizowanych przez niego w latach 1965-66. Wydłużonymi formami np. 200 x 90 cm mimo woli kojarzą się one z tradycyjnymi japońskimi kakemono czy chińskimi czang, rozwijanymi ze zwojów, zaś okładem kół na jednej osi wertykalnej – o czym tu już wspominałam – z jednym z tantrycznych typów przedstawień stworzenia wszechświata – sryszti (śrsti). Grafiki te, dzięki różnym nasyceniom i fakturom powierzchni barw, zyskiwały przestrzenność wielu planów, ulotność form i złudę ich przepływów. Czerń jest w nich płaska i nieruchoma, płaszczyzny srebra – migotliwe, biel staje się pustką, odbita faktura drewna wydaje się ożywiona. W stosunku jednak do tych wszystkich elementów układu wycięte puste koła są w swej zmienności najżywsze, każde zdaje się innego koloru, innej głębi, innej zawartości treściowej.

cytat za: Kowalska B., Jan Berdyszak, Wydawnictwo Literackie, Kraków, 1979, ss. 36-37.

Proweniencja

kolekcja prywatna, Poznań
zakup bezpośrednio od artysty

Wystawiany

Jan Berdyszak, BWA Arsenał, Poznań 1968.
Jan Berdyszak, malarstwo, rzeźba, grafi ka, Galeria Zachęta, Warszawa 1969.

Reprodukowany

Kowalska B., Jan Berdyszak, Wydawnictwo Literackie, Kraków, 1979, s. 37.

Biogram artysty

Jan Berdyszak był rzeźbiarzem, malarzem i teoretykiem sztuki. W latach 1952-58 studiował rzeźbę w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych. W latach 1984–1987 pełnił funkcję prorektora tej uczelni. W latach 1961-1981 zajmował się scenografi ą w Teatrze Marcinek i Teatrze 5. Artysta jest laureatem m. in. Nagrody im. Jana Cybisa (1978), Krzyża Kawalerskiego (1988) i Krzyża Ofi cerskiego Orderu Odrodzenia Polski (2001). Otrzymał również Doktorat Honoris Causa Akademii Sztuk Pięknych w Bratysławie (1999). Od początku twórczość artysty skupiała się na zagadnieniach przestrzeni. Jego prace łamią wszelkie konwencje tradycyjnego warsztatu malarza. Okrągłe blejtramy, wycięcia w płótnie, kompozycje wieloczęściowe, kompozycje – obiekty – poszukiwania te służyły zobrazowaniu pojęcia otwartości i nieskończoności, konfrontacji obrazu z jego otoczeniem. Bez względu na formę jaką przyjmuje dzieło wyróżnikiem twórczości Berdyszaka pozostaje analityczna postawa, naukowy charakter i konsekwencja w realizowaniu koncepcji.

Jan Berdyszak (1934 - 2014)
KOMPOZYCJA KÓŁ VI, 1966


drzeworyt, papier / 143 x 46.5 cm
sygn. p.d.: BER/DY/SZAK 1966 oraz l.d.: Kompozycja kół VI. drzeworyt
edycja: 3/15


Kontakt w sprawie obiektów

galeria@polswissart.pl
tel.: +48 (22) 628 13 67

Zapytaj o obiekt   

Newsletter

Zapisując się na newsletter Domu Aukcyjnego Polswiss Art otrzymujesz: