Polityka prywatności

1. Ogólnie

"DOM AUKCYJNY POLSWISS ART" SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA z siedzibą w Warszawie, zwany dalej DOM AUKCYJNY, respektuje prywatność każdej osoby odwiedzającej naszą stronę internetową. Chcielibyśmy jedynie poinformować, jakie dane DOM AUKCYJNY zbiera i w jaki sposób są one przetwarzane. Możecie się Państwo również dowiedzieć, w jaki sposób można sprawdzić prawidłowość tych informacji i spowodować ich usunięcie z systemu DOM AUKCYJNY.

Dane są gromadzone, przetwarzane i wykorzystywane zgodnie z przepisami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Dokładamy starań, aby zapewnić przestrzeganie prawa.

2. Gromadzenie, wykorzystywanie i przetwarzanie danych osobowych

Dane dotyczące konkretnej osoby są gromadzone dla celów przetwarzania i wykorzystania jedynie wówczas, gdy Państwo dobrowolnie zadecydują o wprowadzeniu takich danych lub w wyraźny sposób wydadzą odpowiednią zgodę. W ten sposób Państwo akceptują następujące warunki wykorzystania danych.

Podczas odwiedzania naszej witryny niektóre dane są automatycznie zachowywane na naszych serwerach dla celów administracji systemu albo dla celów statystycznych bądź wykonania kopii zapasowych. Powyższe dane obejmują nazwę Państwa dostawcy dostępu do internetu, a w niektórych przypadkach Państwa adres IP, wersję Państwa oprogramowania przeglądarki, system operacyjny komputera wykorzystywanego do uzyskania dostępu do naszej witryny, witryny, z której Państwo korzystają w celu odwiedzenia naszych stron, witryn, które Państwo odwiedzają podczas przebywania na naszych stronach oraz, w stosownych przypadkach, terminy wyszukiwania, z jakich Państwo korzystali w celu znalezienia naszej witryny. W zależności od okoliczności, takie dane mogą umożliwiać formułowanie wniosków na temat niektórych osób odwiedzających witrynę. Jednakże w tym kontekście nie wykorzystuje się żadnych danych o charakterze osobowym. Takie dane są wykorzystywane wyłącznie po zapewnieniu ich anonimowości.

Jeżeli Państwo dobrowolnie przekażą nam dane o charakterze osobowym, wówczas nie będziemy ich wykorzystywać, przetwarzać ani przekazywać w sposób niezgodny z przepisami prawa bądź naruszający warunki określone przez Państwa w deklaracji zgody. Ponadto będziemy przekazywać Państwa dane jedynie wówczas, gdy zobowiążą nas do tego nakazy władzy państwowej lub sądowej. Wszelkie zmiany niniejszej informacji dotyczącej przetwarzania danych osobowych będą opublikowane na niniejszej stronie. Fakt ten umożliwia Państwu uzyskanie w dowolnym czasie informacji na temat rodzajów przechowywanych przez nas danych oraz sposobów ich gromadzenia i wykorzystania.

3. Bezpieczeństwo

DOM AUKCYJNY będzie przechowywać Wasze dane bezpiecznie i dlatego podejmuje wszelkie środki ostrożności, aby chronić Wasze dane przed ich utratą, nadużyciem lub zmianą. Partnerzy DOM AUKCYJNY, którzy maja dostęp do Waszych danych, aby w imieniu DOM AUKCYJNY realizować na Waszą rzecz usługi są zobowiązani do poufnego traktowania tych danych i do wykorzystywania ich jedynie zgodnie z przeznaczeniem. W usprawiedliwionych przypadkach może zachodzić konieczność przekazania Waszych danych do innego przedsiębiorstwa powiązanego z DOM AUKCYJNY. Jednak także wówczas Państwa dane będą traktowane poufnie.

4. Dzieci

DOM AUKCYJNY nie chce zbierać danych osobowych od osób poniżej 18 roku życia. W razie potrzeby, w stosownym miejscu DOM AUKCYJNY wyraźnie zwróci dzieciom uwagę, że nie powinny one wysyłać danych osobowych. Jeżeli mimo wszystko dziecko udostępni nam tego typu dane, prosimy rodziców lub opiekunów, aby nawiązali z nami kontakt pod poniżej podanym adresem (patrz poniżej pkt 7), jeżeli dane te mają być usunięte. Wówczas natychmiast zostaną one usunięte.

5. Polityka „Cookies”

Aby ułatwić korzystanie z naszej witryny, używamy plików cookies. Pliki cookies to małe pliki z informacjami wykorzystywanymi przez witryny sieci Web, które zapisywane są na twardym dysku komputera. Są one niezbędne do korzystania z naszej witryny. Pliki cookies nie zawierają danych osobowych i nie mogą być użyte do ustalenia tożsamości użytkownika. Plik cookie zazwyczaj zawiera unikalny identyfikator – anonimowy (losowo generowany) numer, który jest przechowywany w urządzeniu. Niektóre z nich zostają usunięte po zakończeniu sesji w przeglądarce, inne pozostają na komputerze dłużej.

Rodzaje plików cookies używane w naszej witrynie

First-party Cookies

First-party cookies pochodzą z przeglądanej witryny sieci Web, którą odwiedzasz i są wykorzystywane przy ponownym przejściu do tej witryny.

Third-party Cookies (pliki cookies innych firm)

Pliki cookies innych firm są wykorzystywane na stronie przez inne podmioty, z których usług korzystamy. Na przykład, możemy korzystać z zewnętrznych usług analitycznych i wtedy dostawcy w naszym imieniu wykorzystują pliki cookies, w celu śledzenia interesujących nas zachowań przy korzystaniu z witryny przez Użytkowników. Strona, którą odwiedzasz może również zawierać treści powiązane przykładowo z serwisem YouTube, który z kolei może korzystać ze swoich własnych plików cookies.

Dlaczego powinienem zezwolić na pliki cookies?

Informacje zawarte w plikach cookies są używane do poprawy świadczonych Tobie usług, na przykład określenie ilości Użytkowników korzystających z witryny, zmiana usług w taki sposób, aby były one łatwiejsze w obsłudze i zapewnienie ich szybkiego działania; analiza niespersonifikowanych danych w celu zrozumienia sposobu współdziałania użytkowników z różnymi aspektami naszych usług online w celu ich ulepszenia.

Co jeśli nie zaakceptuję plików cookies?

Jeśli nie zaakceptujesz plików cookies, niektóre funkcje na stronie internetowej nie będą wyświetlane lub nie będą działać prawidłowo. Brak plików cookies będzie mógł ograniczyć dostępne opcje strony, jak również wpływać na jej wygląd i komfort użytkowania.

6. Sieciowe narzędzie analityczne: Google Analytics

Przetwarzamy dane używania i tworzymy profile użytkownika przy pomocy serwisu Google Analytics należącego do Google Inc. 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA („Google“).

Przetwarzanie danych odbywa się w Stanach Zjednoczonych, kraju nieobjętym zakresem Dyrektywy 95/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 24 października 1995 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych i swobodnego przepływu tych danych (Dziennik Urzędowy UE L.281 p 31). Informacje dotyczące wykorzystywania przez Użytkownika Strony Internetowej polswissart.pl przekazywane są na serwer Google, gdzie są one analizowane i zwracane nam w postaci danych skumulowanych, ujawniających trendy w ogólnym wykorzystywaniu witryny internetowej polswissart.pl. O ile dane przekazywane na serwer Google przez nas mogą nie stanowić danych osobowych ze względu na swój charakter, zaznaczamy, że Google, Inc., która analizuje te informacje, przestrzega postanowień programu „EU-US Privacy Shield Framework”.

Możliwość rezygnacji: Użytkownik ma prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania jego danych używania i tworzenia zanonimizowanego profilu używania tego rodzaju (dokonując zastrzeżenia typu „opt-out” - rezygnacji). Użytkownik może zgłosić swój sprzeciw na stronie internetowej Google poświęconej zastrzeżeniom typu „opt-out”. Chcąc uzyskać informacje dotyczące działania ciasteczek i opcji „opt-out” w Google Analytics, należy zapoznać się z oficjalną dokumentacją udostępnianą przez Google na stronie WWW: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.

7. Odpowiedzialni za ochronę danych

Jeżeli zostały udostępnione dane osobowe i życzycie sobie Państwo usunięcia względnie zmiany tych danych, prosimy o wysłanie e-maila lub pisma do "DOM AUKCYJNY POLSWISS ART" SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA z siedzibą w Warszawie, adres: 00-490 Warszawa, ul. Wiejska 20, daneosobowe@polswissart.pl

Prosimy również tą drogą kontaktować się z nami, jeżeli chcecie Państwo wiedzieć, czy i jakie informacje na Wasz temat zebraliśmy. Dołożymy starań, aby spełnić Państwa oczekiwania.

8. Cel gromadzenia, przetwarzania lub wykorzystania danych:

a) Marketing bezpośredni produktów; cele archiwalne;

b) realizacja obowiązków nałożonych. przepisami prawa poprzez zbieranie informacji o niepożądanych działaniach, pomoc konsumentom używającym produkty, poradnictwo, rozpatrywanie roszczeń, skarg i reklamacji;

c) realizacja obowiązków nałożonych przepisami prawa, prowadzenie korespondencji z konsumentami, poradnictwo.

9. Odbiorcy lub kategorie odbiorców, którym dane mogą zostać przekazane:

organy państwowe, w przypadku istnienia odpowiednich przepisów prawnych, usługodawcy, spółki powiązane oraz pracownicy DOM AUKCYJNY w związku z wypełnianiem celów określonych w pkt 8.

10. Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.:

a)  administratorem danych osobowych jest "DOM AUKCYJNY POLSWISS ART" SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA z siedzibą w Warszawie, adres: 00-490 Warszawa, ul. Wiejska 20, wpisany pod numerem KRS 0000187973 do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. St. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego nr tel. +48.226281367, galeria@polswissart.pl

b)   dane przetwarzane są w celu

- zawarcia i wykonania umowy sprzedaży, na podstawie Kodeksu cywilnego  w związku z art.6 ust. 1 b RODO

- wysyłka personalizowanych materiałów marketingowych pocztą elektroniczną

- odpowiedź na zapytania przesyłane ze strony internetowej

c)  dane osobowe będą  przekazywane odbiorcom danych osobowych, którzy wskażą podstawę prawną i interes prawny

d)  dane będą przechowywane przez okres trwania umowy i/lub do rezygnacji z otrzymywania materiałów marketingowych, dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami. Po tym okresie dane będą przetwarzane przez czas wymagany przepisami prawa.

e) każdy ma  prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących osoby, której dane dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub o prawa do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawie do przenoszenia danych;

f)  każdy ma  prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego;

g)  podanie danych osobowych jest wymogiem umownym i warunkiem zawarcia umowy;

h) osoba, której dane dotyczą, jest zobowiązana do ich podania, konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości wykonania przez administratora umowy; 

11. Korzystanie z wtyczek Social Media

Wtyczki ("plug-ins") portali społecznościowych takich jak facebook.com mogą znajdować się na naszych stronach. Związane z nimi usługi dostarczane są odpowiednio przez firmy Facebook Inc. ("Operator").

Facebook obsługiwany jest przez Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA ("Facebook"). Aby zobaczyć wtyczki Facebook przejdź do: https://developers.facebook.com/docs/plugin

Aby zwiększyć ochronę Twoich danych podczas odwiedzania naszych stron internetowych wtyczki działają na zasadzie „2-click buttons”. Ta forma integracji zapewnia, że podczas uzyskiwania dostępu do witryny z poziomu naszej strony zawierającej takie wtyczki, nie następuje automatyczne podłączenie do serwerów dostawców. Tylko jeśli wtyczki zostaną włączone i zostanie wydana zgoda na przekazywanie danych, przeglądarka będzie tworzyć bezpośrednie połączenie z serwerami dostawców. Zawartości poszczególnych wtyczek są następnie transmitowane przez dostawcę bezpośrednio do Twojej przeglądarki, a następnie wyświetlane na ekranie.

Wtyczka przekazuje dostawcy informację o tym, do których z naszych stron internetowych miałeś dostęp. Jeśli podczas oglądania naszej strony, użytkownik jest zalogowany do swojego konta na Facebooku, dostawca jest w stanie łączyć Twoje zainteresowania, czyli informacje do których miałeś dostęp przypisuje do zalogowanego konta użytkownika. Informacja o korzystaniu z dowolnej funkcji (np. klikając przycisk "Lubię to" czy pozostawienie komentarza) również zostanie przekazana przez przeglądarkę bezpośrednio do dostawcy.

Newsletter

Zapisując się na newsletter Domu Aukcyjnego Polswiss Art otrzymujesz: