68. Ryszard Winiarski - OSIEMNASTA GRA 10 x 10

 • Poprzedni

  Poprzednia praca

  Henryk Stażewski
  - KOMPOZYCJA PRZESTRZENNA, 1961

 • Następny

  Następna praca

  Teresa Pągowska
  - MYJĄCA GŁOWĘ, Z CYKLU: FIGURY MAGICZNE, 1967

wszystkie obiekty

Opis obiektu

Miast obrazować rzeczywistość, artysta poszukuje wynikających z praw przyapdku prawidłowości jej budowy. Poszukuje jednocześnie I znajduje – nowe możliwości językowe sztuki. Jego plastyczne wykresy „losowych przypadków” są nie dziełami sztuki, lecz nieustanną rozprawą o metodzie.

Alicja Kępińska o sztuce Ryszarda Winiarskiego, cyt. za: culture.pl

Winiarski studiował malarstwo pod kierunkiem Stanisława Szczepańskiego, Jana Wodyńskiego i Aleksandra Kobzdeja. Należy do grona najwybitniejszych reprezentantów nurtu abstrakcji geometrycznej wywodzącej się z tradycji konstruktywizmu. Zgodnie z założeniami programu, od 1965 roku budował swe obrazy w oparciu o stały moduł – kwadrat pokryty czarną lub białą farbą (kolory będące odpowiednikami matematycznych zer i jedynek). Ułożenie kwadratów i ich kolor jest przypadkiem uzależnionym od rzuconej kostki do gry lub układu losowego. Dla Winiarskiego celem nie jest obraz sam w sobie, ani jego estetyka, bardziej interesuje go sam proces twórczy sterowany rządzący się prawami gry. Stąd też artysta nie nazywał swoich prac obrazami, określał je jako „obszary” lub „próby wizualnej reprezentacji układów statystycznych”. Zapoczątkowanemu w 1965 roku cyklowi poświęconemu próbom prezentacji tychże układów Winiarski pozostał wierny do końca mimo wzbogacania swojej sztuki wprowadzaną barwą (koniec lat 60tych) czy, jak to sam określił artysta, ładunkowi emocjonalnemu (lata 80te). Poprzez tę właśnie konsekwencję Winiarski stał się jednym z najbardziej rozpoznawalnych polskich artystów drugiej połowy XX wieku.

Biogram artysty

Ryszard Winiarski, absolwent Wydziału Mechaniki Precyzyjnej Politechniki Warszawskiej uczęszczał jako wolny słuchacz do pracowni malarstwa warszawskiej ASP. Należy do grona najwybitniejszych reprezentantów nurtu abstrakcji geometrycznej wywodzącej się z tradycji konstruktywizmu. Zgodnie z założeniami programu, od 1965 roku budował swe obrazy w oparciu o stały moduł – kwadrat pokryty czarną lub białą farbą. Ułożenie kwadratów i ich kolor jest przypadkiem uzależnionym od rzuconej kostki do gry lub układu losowego. Dla Winiarskiego celem nie jest obraz sam w sobie, ani jego estetyka, bardziej interesuje go sam proces twórczy sterowany rządzący się prawami gry. W tym sensie wyprzedzał artysta swój czas, wprowadzając do swoich prac elementy konceptualizmu. Stąd też Winiarski nie używał terminu „obraz”, ale „obszar” lub „próby wizualnej reprezentacji układów statystycznych”. Intencją artysty – jak pisze Bożena Kowalska – było odrzucenie przestarzałych norm tradycyjnej estetyki, wszelkich obowiązujących dotąd i nauczanych w szkołach zasad dotyczących malarstwa, łącznie z regułami budowy kompozycji czy rozwiązań kolorystycznych i światłocieniowych. Winiarski zanegował samą ideę obrazu jako dzieła sztuki kształtowanego świadomie przez artystę i noszącego cechy jego twórczej indywidualności. Dążeniem malarza było stworze nie sztuki bezosobowej, wyzbytej z wszelkiej emocji; sztuki, której nie da się ocenić z punktu widzenia wartości estetycznych, ale której sens można wyjaśnić racjonalnie, logicznie i precyzyjnie. (Ryszard Winiarski. Prace z lat 1973-1974, Polski Dom Aukcyjny „Sztuka”, Kraków 2002, s. 8-9). Prace Ryszarda Winiarskiego wchodzą w skład kolekcji takich instytucji jak Muzeum Sztuki w Łodzi, Muzeum Narodowe w Warszawie, Wrocławiu, Krakowie i Poznani, w kolekcji McCeory w Nowym Jorku, w Muzeum Sztuki Nowoczesnej w New Delhi i wielu kolekcjach prywatnych.

Cała moja twórczość, do dzisiaj, z grubszabiorąc, jest budowana na tych dwóch obiektywnych mechanizmach, na porządku i przypadku. Porządkiem nazywam te doświadczenia, które są przypisane ciągom liczbowym, przypadkiem zaś te, w których uruchomiony został taki czy inny mechanizm losowy. (…) Na początku to co robiłem miało służyć przede wszystkim pewnej demonstracji, demistyfi kacji określonego obszaru sztuki po to, by zamienić go w obszar konkretnego, rzetelnego doświadczenia. Konsekwencją takiej postawy było odrzucenie wszelkiej myśli o ekspresji, wszelkiej myśli o wrażliwym odbiorzetego, co robię. - Ryszard Winiarski.

cyt. za: Prace z lat 1973-1974, Polski Dom Aukcyjny „Sztuka”, Kraków 2002, s. 20.

Nr katalogowy: 68

Ryszard Winiarski (1936 - 2006)
OSIEMNASTA GRA 10 x 10, 1979


akryl, płyta / 100 x 100 cm
sygn. na odwrocie: Osiemnasta gra 10x10 / Eighteenth game 10x10 / winiarski 1979


Cena wywoławcza:
80 000 zł
18 562 EUR
20 101 USD

Estymacja:
120 000 - 140 000 zł
27 843 - 32 483 EUR
30 151 - 35 176 USD

Cena sprzedaży:
120 000 zł*
27 843 EUR
30 151 USD

AUKCJA DZIEŁ SZTUKI

8 grudnia, 2015 r. godz. 19.00
Dom Aukcyjny Polswiss Art, ul. Wiejska 20, Warszawa

Kontakt w sprawie obiektów

galeria@polswissart.pl
tel.: +48 (22) 628 13 67

Zlecenie licytacji

Zapytaj o obiekt   

Newsletter

Zapisując się na newsletter Domu Aukcyjnego Polswiss Art otrzymujesz: