40. Ewa Zawadzka - Z CYKLU: MATERIA CISZY

  • Poprzedni

    Poprzednia praca

    Miłosz Pobiedziński
    - WĄŻ BIBLIJNY, 2007

wszystkie obiekty

Wystawiany

2016: Malarstwo 2003 – 2016, galeria Neon we Wroclawiu

2016: Materia ciszy, galeria BWA w Bielsku Bialej

2015: Suff icit unum in tenebris, galeria ZPAP w Warszawie

2015: Malarstwo 2003-2015, Zamek Sielecki w Sosnowcu

Biogram artysty

Absolwentka Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie Wydział Grafi ki w Katowicach. Początkowo zajmowała się przede wszystkim grafi ką i rysunkiem zdobywając w tych dziedzinach sztuki mocno pozycję i uznanie dzięki udziałowi w najważniejszych światowych wystawach grafi ki. Zdobyła nagrody m.in. na Międzynarodowym Triennale Grafi ki w Fredriksstand (Norwegia, 1992) i w Gizie (Egipt, 1993). Była członkiem rady programowej Międzynarodowego Triennale Grafi ki w Krakowie, kuratorem Triennale Grafi ki Polskiej oraz polskim kuratorem na biennale grafi ki w Ljublanie i Miscolcu. Grafi ką zajmowała się nie tylko praktycznie ale też dużo o niej pisała oraz brała udział w konferencjach i międzynarodowych spotkaniach grafi cznych (Kanada, Węgry, Słowenia i Francja). Jest również współautorką projektu warsztatów dofi nansowanych przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Warsztaty grafi czne – Brenna 2008”.
Od roku 2002 roku Ewa Zawadzka zajmuje się niemal wyłącznie malarstwem. Pozwala jej ono na większy format, budowanie struktur, podkreślenie siły i monumentalności formy. Grafi cznego warsztatu nie odrzuciła jednak zupełnie. Echa grafi cznego kunsztu powracają w oszczędnych i surowych płótnach Zawadzkiej urzekających rozwibrowanym kolorem, światłem i fakturą. Malowane arhcitektoniczne konstrukcje dają wrażenie prawdziwej głębi i przestrzenności.

Nr katalogowy: 40

Ewa Zawadzka (1950)
Z CYKLU: MATERIA CISZY, 2015


olej, płótno / 90 x 100 cm
opisany na odwrocie: EWA ZAWADZKA/ z cyklu: „ MATERIA CISZY” 90 X 100/ 2015/ olej, płótno 90 x 100 cm


Cena wywoławcza:
2 500 zł
581 EUR
655 USD

Estymacja:
3 000 - 5 000 zł
697 - 1 161 EUR
786 - 1 309 USD

Cena sprzedaży:
3 500 zł
813 EUR
917 USD

XVII Aukcja Sztuki Najnowszej

15 września, 2016 r. godz. 19.00
Dom Aukcyjny Polswiss Art
ul. Wiejska 20, Warszawa

Kontakt w sprawie obiektów

galeria@polswissart.pl
tel.: +48 (22) 628 13 67

ZLECENIE LICYTACJI

Zapytaj o obiekt   

Newsletter

Zapisując się na newsletter Domu Aukcyjnego Polswiss Art otrzymujesz: