6. Józef Chełmoński - Próba czwórki

 • Poprzedni

  Poprzednia praca

  Zygmunt Sidorowicz
  - O zachodzie, 1878

 • Następny

  Następna praca

  Wojciech Kossak
  - UŁAN Z KONIEM, 1939

wszystkie obiekty

Opis obiektu

Próba czwórki powstała w czasie pobytu artysty w Paryżu, gdzie to doceniono wyjątkowy kunszt artysty, szczególnie niezwykły talent w ujmowaniu tematów końskich. Nękany tęsknotą za krajem artysta malował tematy związane z kresami, ujęcia karczm, jarmarków, polowań, konnych trójek i czwórek. Prezentowana praca jest oprócz sławnej Czwórki z 1881 roku bodaj najbardziej znanym przedstawieniem tego tematu. Ukazuje ekscytujący moment dramatycznej próby czwórki rozhukanych koni, zaprzężonej do kresowej bryki, pędzącej samym środkiem pełnej błota wiejskiej drogi. Wydarzenie jest pełne napięcia, niesie ze sobą niezwykły ładunek emocjonalny przy jednoczesnym zachowaniu najwyższego stopnia realizmu. Pędzące na pierwszym planie konie zostały przedstawione w pełnych dramaturgii skrótach i skrętach. Jak pisze Tadeusz Matuszczak, monografista Józefa Chełmońskiego, Próba czwórki jest jedną z najbardziej dynamicznych kompozycji w całej twórczości artysty. Należy zwrócić również uwagę na niebagatelną umiejętność artysty do budowania wielowątkowej narracji. W rozgrywającej się na wiejskim podwórku czy też drodze scenie artysta opowiedział nie tylko całą historię zdarzenia, ale zaznaczył również swojski obyczaj, stroje, typy wieśniaków biorących udział w zdarzeniu. A wszystko to rozgrywa się na tle wszechobecnej i wszechwładnej przyrody. Słotny, prawdopodobnie jesienny dzień generuje szczególny rodzaj światła, który wyłania poszczególne elementy kompozycji, bądź je dyskretnie tonuje, tym samym różnicując przedstawienie i nadając mu dodatkową dynamikę. Gama kolorystyczna zawężona do szarości i brązów specjalnie by podkreślić rodzimy charakter krajobrazu jest różnorodnie oświetlona i przez to wcale nie nudna, wręcz przeciwnie – intrygująca i frapująca. Dzięki temu kunszt tej pracy docenili nie tylko polscy kolekcjonerzy. Na rodzimym zaś rynku antykwarycznym prezentowana praca niewątpliwie należy do panteonu sztuki polskiej najwyższych lotów.

Proweniencja

kolekcja prywatna, Polska
aukcja Domu Aukcyjnego Desa Unicum, 13.12.2007
aukcja Domu Aukcyjnego Polswiss Art, 20.05.2001

Reprodukowany

Słonimski A., Listy z Ameryki: Powrót i Chełmoński, [w:] Tygodnik Ilustrowany, 1879, nr 316, s. 47. 
Biesiada Literacka, 1894, nr 34, s. 220.
Wiadomości Literackie, 1936, nr 9/1 III/ s. 4.
Katalog wystawy: Nieznane dzieła wielkich mistrzów. Malarstwo polskie XIX/XX w. Pokaz depozytów, Muzeum Narodowe w Warszawie, styczeń – luty 1999, s. 13, poz. 6, il. V, s. 10.
Katalog aukcji Domu Aukcyjnego Polswiss Art, 20.05.2001, poz. 17.
Matuszczak T., Józef Chełmoński, Kraków, Wydawnictwo Kluszczyński, 2003, s. 53.
Katalog aukcji Domu Aukcyjnego Desa Unicum, 13.12.2007, poz. 15.

Biogram artysty

Józef Chełmoński przyszedł na świat 6 listopada 1849 roku w Łowiczu. Ojciec malarza był zarządcą dzierżawionego od administracji Księstwa Łowickiego majątku Boczki, ale pełnił również obowiązki wójta w miejscowej gminie. Ojca i syna łączyła bardzo głęboka więź emocjonalna, może z racji dużej artystycznej wrażliwości pierwszego, którą to według licznych istniejących przekazów, jako pierwszy zaszczepił w duszy przyszłego malarza. W 1867 roku młody Józef zapisuje się do warszawskiej Klasy Rysunkowej, jedynej wówczas uczelni artystycznej w Królestwie Polskim. Profesorami w klasie Rysunkowej są w tym czasie m. in. Rafał Hadziewicz, Aleksander Kamiński, Chrystian Breslauer, Marcin Zaleski i Bolesław Podczaszyński. Wśród studiujacych kolegów znajdują się m. in. Walery Brochocki, Władysław Czachórski, Wilhelm Kotarbiński, Alfred Wierusz-Kowalski oraz Pantaleon Szyndler. Jednocześnie z nauką w Klasie Rysunkowej Chełmoński wstąpił do prywatnej pracowni Wojciecha Gersona. Tutaj spotkał się z takimi późniejszymi osobowościami jak Antoni Piotrowski, Julian Maszyński, Kazimierz Alchimowicz czy Jan Owidzki. Sam Chełmoński zawsze podkreślał ogromną rolę, jaką w jego życiu twórczym odegrał Gerson, pisał o nim: "człowiek obdarzony gorącą miłością wszystkiego, co szlachetne i wielkie". Mistrz stał się głównym mentorem Chełmońskiego. Wpajana studentom zasada, że aby malować rzeczy wzniosłe, trzeba samemu się udoskonalić, stała się myślą przewodnią życia artysty. Pragnienie stania się dobrym, by móc wywołać potem to uczucie w widzu, jest widoczne w całej jego twórczości. W połączeniu z ogromnym naciskiem, jaki Gerson kładł na akademicki warsztat rysunkowy i studiowanie natury, idea ta dawała przyszłemu mistrzowi Chełmońskiemu najlepszą z możliwych podstaw studiowania malarstwa. Na przełomie listopada i grudnia 1871 roku Chełmoński wyjechał na dalsze studia do Monachium. Ciekawostką jest, że stało sie to przy wydatnej pomocy Maksymiliana Gierymskiego. Przekazał on swój obraz na loterię, dochód z której przeznaczony został na opłacenie pobytu Chełmońskiego w Monachium. W okresie jego pobytu rezydowała tamże cała kolonia artystów polskich na czele z Józefem Brandtem i Maksymilianem Gierymskim. Wokół tych dwóch uznanych skupiła się grupa młodszych, różnie uzdolnionych, których drogi artystyczne potoczyły się w bardzo różnych kierunkach, m. in. Wojciech Kossak, Jan Rosen, Stanisław Witkiewicz, Tadeusz Dowgird. Mówiło się nawet wtedy o czymś na kształt "polskiego Monachium", czyli dużej grupie polskich artystów, których oprócz polskości łączyły sny o wielkości, sztuka ale też nędza i najrozmaitsze dziwactwa. Chełmoński nie studiował jednak długo na Akademii, prawdopodobnie były to dwa semestry. Bardzo szybko postanowił poświęcić się tylko malowaniu, tym bardziej, że przy wydatnej pomocy Brandta i Gierymskiego mógł zbywać prace i posyłać środki rodzinie. Pomimo niewątpliwej przyjemności z obcowaniem ze sztuką dawnych mistrzów, którą miał okazję oglądać w Starej Pinakotece, czy też ze sztuką współczesną, prezentowaną wówczas na licznych wystawach, Chełmoński nie czuł się najlepiej w Monachium. Był najprawdopodobniej rozczarowany również Akademią i bardzo tęsknił. Nostalgii nie uleczyła nawet znaczna poprawa warunków materialnych. Pociechą i natchnieniem była w tym okresie poezja Adama Mickiewicza, a zwłaszcza Pana Tadeusza. W 1874 roku Chełmoński wyjeżdża na Ukrainę i stamtąd wraca już do Warszawy. Pobyt na Ukrainie w pewien sposób ukierunkował dalszą twórczość artysty. Zyskała ona nowego ducha, swobodę i pokazała w pełni niezmiernie bliskie naturze oblicze artysty. Chełmoński pokochał kresy. Dzięki swojej fotograficznej pamięci motywy i tematy z Podola, Ukrainy, z biegiem lat z Wołynia, Pińszczyzny, Polesia i Litwy, stawały się tematem jego najlepszych prac (Babie lato, Przed odjazdem gości na Ukrainie, Stróż nocny). Zapamiętywał, a następnie malował w swojej sławnej pracowni, na ostatnim piętrze Hotelu Europejskiego w Warszawie. Niestety wystawa w TZSP sztandarowych dzieł nie przyniosła zamierzonego efektu. Prace, o zgrozo, nie znalazły uznania ani wśród publiczności ani krytyki. Rozczarowany artysta postanawia więc wyjechać do Paryża, gdzie spodziewa się lepszego odbioru prac, mimo, że jak sam pisze "...przywiązanie do swoich było mi podstawą czynów moich i zajęć, gdy mi tego zabraknie – sądzę, ze mi znów tak źle będzie, jak już było". Dzięki pomocy tym razem Cypriana Godebskiego i jego żony Chełmoński w połowie listopada 1875 roku wyjechał do Paryża. W miejscowości Neuilly wraz z Godebskim i Piątkowskim urządzili pracownie w jednym domu, który wkrótce stał się miejscem ówczesnych spotkań malarskich znajomych artystów. Chełmoński nie był jednak i w tym środowisku szczęśliwy. Ciągle tęsknił za krajem, ale też zapewne był rozgoryczony niezrozumieniem rodaków. Sytuacje zmienił paryski Salon 1876 roku, gdzie obrazy artysty wzbudziły spore zainteresowanie marszandów ale też publiczności i krytyki. Chełmoński rozpoczął współpracę ze znanym marszandem Adolphem Goupilem. W jego korespondencji znaleźć można notatkę dotyczącą Chełmońskiego: "Od czasu Gericault nikt z taka siłą koni nie traktował". Prace artysty zaczęły być również sprzedawane w Ameryce, nabywcą był znany kolekcjoner Wiliam Stewart, a także Henry Gibson. Ostatecznie artysta pozostał w Paryżu dwanaście lat. Ukoronowaniem tego okresu było niewątpliwie Grand Prix na Wystawie Powszechnej w Paryżu. Był to czas dobrych warunków bytowych, spowodowanych dużą zbywalnością dzieł, ale również czas kontaktu z dużym kulturalnym ośrodkiem, którym Paryż wówczas był. Niemożliwe jednak było uniknięcie rutyny w tej sytuacji. Zamówień od sprzedających obrazów było dużo więcej niż prac. Normalnym stało się więc, że motywy zaczęły się powtarzać, a sam artysta czerpiący z pamięci a nie ze świeżo przeżywanych emocji popadł w swego rodzaju manierę, którą Chełmońskiemu, zwłaszcza przyjaciele, zaczęli wypominać. Pobyt w Paryżu zapewnił Chełmońskiemu sławę w środowisku, dał niezależność finansową, ale uważa się, że niestety nie posunął go w rozwoju drogi twórczej. Można by na ten temat polemizować. Okres francuski przyniósł bowiem Chełmońskiemu zainteresowanie pejzażem. Stało się ono paradoksalnie przyczynkiem do odrodzenia twórczego w innym charakterze, nie mniej jeszcze artystycznie genialnego. Zmęczenie głośnym życiem paryskim, spadek cen obrazów w Paryżu i związane z tym pogorszenie sytuacji materialnej, wszystko to sprawiło, że Chełmoński wrócił do kraju. Za pożyczone pieniądze kupił niewielki majątek blisko Grodziska – Kuklówka i osiedlił się tam wraz z córkami, by poświęcić się teraz całkowicie malarstwu pejzażowemu. Dokonał również pewnego przewartościowania własnych dążeń, zwrócił się do religijności, mistyczności, a efektem tego były przepiękne pejzaże, liryczne krajobrazy z jedną myślą przewodnią, której nie sposób nie dostrzec podziwiając te prace: uwielbienie niemal panteistyczne dla przyrody połączone z poszukiwaniem religijnej prawdy. Józef Chełmoński zmarł w 1914 roku w swoim majątku w Kuklówce.

Nr katalogowy: 6

Józef Chełmoński (1849 - 1914)
Próba czwórki - 1878


olej, płótno / 71 x 174 cm
sygn. l.d.: Józef Chełmoński/1878 Paris


Cena wywoławcza:
900 000 zł
208 817 EUR
221 675 USD

Estymacja:
1 500 000 - 2 000 000 zł
348 028 - 464 038 EUR
369 459 - 492 611 USD

Cena sprzedaży:
1 550 000 zł
359 629 EUR
381 774 USD

AUKCJA DZIEŁ SZTUKI
21 MARCA 2017

21 marca, 2017 r. godz. 19.00
Dom Aukcyjny Polswiss Art
ul. Wiejska 20, Warszawa

Wystawa przedaukcyjna:
24 lutego - 21 marca 2017 r.
Dom Aukcyjny Polswiss Art
ul. Wiejska 20, Warszawa

Kontakt w sprawie obiektów:

galeria@polswissart.pl
tel.: +48 (22) 628 13 67

ZLECENIE LICYTACJI

Zapytaj o obiekt   

Newsletter

Zapisując się na newsletter Domu Aukcyjnego Polswiss Art otrzymujesz: