17. Jacek Malczewski - NAD RZEKĄ

 • Poprzedni

  Poprzednia praca

  Jacek Malczewski
  - AUTOPORTRET – ŻYCIE I ŚMIERĆ, 1916

 • Następny

  Następna praca

  Jacek Malczewski
  - PORTRET ANNY SOCZYŃSKIEJ Z SIOSTRĄ, 1924

wszystkie obiekty

Opis obiektu

Między rokiem 1877 a 1891 Jacek Malczewski namalował kilka dosłownie obrazów o tematyce ludowej. Istnieje wiele zachowanych szkiców z tego okresu przedstawiających sceny z wesel chłopskich, studia wiejskich chłopców i dziewcząt. Prac olejnych jest znacznie mniej. Wszystkie one noszą w sobie pewien rys etnograficzny, ale pietyzm z jakim zostały wykonane dowodzi wielkiej estymy, jaką artysta darzył ten temat i z jaką sie nad nim pochylał. Malczewski myślał w tych latach, czego dowodem są listy z tego okresu, że powołaniem jego będzie malowanie ludu polskiego w sposób realistyczny. Jego natura artystyczna nie bardzo pozwalała mu jednak na ten klasyczny sposób malowania, wymuszała szczególny wyraz i nastrój, który możemy podziwiać w najlepszych pracach z tego okresu, do których należy prezentowany obraz Nad rzeką.
Malowane z czułością postaci pastuszków w polu, podradomskich dziewcząt w prążkowanych kilimach mają swoje szczególne zadanie w twórczości artysty. Zajmują jakby pośrednie miejsce między światem realnym a światem fantazji, które rozkwitnie w sztuce Malczewskiego z całą siłą chwilę potem. Czułość, z jaką artysta traktuje swoich skromnych modeli, pochylenie się nad ich losem, a także natura, w której są osadzani dowodzą nie tylko miłości do rodzimego krajobrazu i kultury ale również szczególnej siły, którą artysta przypisuje temu tematowi. Niezwykle nasycona kolorystyka, soczystość zieleni, błękit nieba i szafir wody, wszystko to zdaje się przenosić widza w jakąś cudowną, idealną krainę dobra ludzi pracujących, naszej polskiej wsi i ludzi prostych, którym artysta przypisywał role szczególną.
Prezentowana praca stanowi prawdziwą rzadkość kolekcjonerską, jest przykładem nielicznych zachowanych prac artysty z tego okresu, co sprawia, że będzie pięknym uzupełnieniem każdej kolekcji prac Jacka Malczewskiego, ale również sztuki polskiej przełomu XIX i XXw.

Proweniencja

Polska, kolekcja prywatna
zakup w latach 60. XX w. w warszawskiej "Desie"

Biogram artysty

Absolwent krakowskiej Szkoły Sztuk Pięknych w klasie Jana Matejki i paryskiej École des Beaux-Arts. Urodził się w 1854 roku w Radomiu. Dzieciństwo spędził w rodzinnym wspólnie ze starszą siostrą Bronisławą urodzoną w 1853 r., młodszym bratem Teodorem urodzonym w 1857 r. i młodszą siostrą Heleną urodzoną w 1861 r. W 1865 roku zmarł brat artysty, co zwróciło jego uwagę w stronę mistycyzmu i duchowości. Wydarzenia Powstania Styczniowego były znamienne dla jego przyszłej twórczości. Wychowany w patriotycznej atmosferze domu rodzinnego oraz kształcony między innymi przez wybitnego literata Alfonsa Dygasińskiego wybitnego pedagoga, uczestnika powstania styczniowego i pisarza pozytywistycznego, Malczewski obierze później wątek patriotyczny za wiodący dla całej swojej twórczości co znajdzie wyraz w obrazach syberyjskich, wielu przedstawieniach Ellenai, ale także licznych symbolach na jego obrazach: kajdanach, jakuckiej czapce, wojskowym szynelu, o którym w przyszłości powie, że był mu wiernym towarzyszem przez całe życie. Już w czasach nauki w gimnazjum Jacek Malczewski poznał Józefa Brandta, który często bywał w Radomiu u swojego wuja Stanisława Lessla. W 1872 r. pokazano Matejce prace młodego Malczewskiego. Jan Matejko skierował list do jego ojca w którym pisał: Rysunki kreślone ręką syna Pańskiego Jacka, zdają się wskazywać i obiecywać niepośledni talent malarski, którego rozwinięcia nie należy może zbyt długo przetrzymywać. Za sprawą tej sugestii w 1873 r. Jacek Malczewski przerwał naukę w gimnazjum i został przyjęty na pierwszy rok studiów w Szkole Sztuk Pięknych. W 1874 r. podczas pobytu w Radomiu namalował swój pierwszy olejny obraz Portret siostry Heleny przy fortepianie. We wczesnym okresie twórczości malował w duchu szkoły Jana Matejki. Były to utrzymane warsztacie akademizmu XIXwiecznego, portrety, sceny rodzajowe i tematy związane z martyrologią Polaków po powstaniu styczniowym (Śmierć Ellenai, Niedziela w kopalni, Na etapie, Wigilia na Syberii).
Od lat dziewięćdziesiątych XIX wieku tworzył obrazy o treściach symbolicznych z przenikającymi się wątkami patriotycznymi, biblijnymi, baśniowymi, literackimi i alegoryczno-fantastycznymi. Ponadto malował wiele portretów, głównie w pejzażu, oraz wyjątkowo ważnych dla odczytania postaci tego artysty autoportretów. W 1880 podróżował do Włoch. W latach 1884-1885 jako artysta wziął udział w naukowej ekspedycji Karola Lanckorońskiego do Małej Azji. Był także w Grecji i we Włoszech. W latach 1885-1886 przebywał przez kilka miesięcy w Monachium. Po powrocie zamieszkał na stałe w Krakowie, gdzie był przede wszystkim profesorem w Szkole Sztuk Pięknych przekształconej w 1900 roku w Akademię Sztuk Pięknych. Dwukrotnie też mianowany był jej rektorem. Latem 1886 roku na weselu córki profesorostwa Janczewskich artysta poznał Marię Gralewską z którą rok później wziął ślub w kościele Mariackim. Rok później urodziła się im córka Julia, a w 1892 r. Rafał - przyszły malarz. Około 1892 r. i pobytu w Monachium rozpoczyna się w twórczości malarza faza dojrzałego symbolizmu z zawsze obecną problematyką losu, ojczyzny, człowieka, artysty, sztuki. Doświadczenia monachijskie, młodopolska atmosfera Krakowa, a także klimat domu rodzinnego, połączyły się i dojrzały wielkich symbolicznych obrazach MelancholiaBłędne koło. W 1898 r. śmierć matki a jeszcze wcześniej ojca oraz brata odcisnęła mocne, smutne piętno na dziełach Malczewskiego. Refleksja nad życiem, przemijaniem i śmiercią, zostanie uosobiona na obrazach w postaci anioła śmierci – Thanatosa. Około 1900 r. artysta związał się z Marią Balową, która była przez lata największą spośród muz artysty. Miłość ta zaważyła na charakterze twórczości Jacka Malczewskiego, który przedstawiał Marię we wszelkich obliczach - jako dumną Polonię, zwycięską Nike, kuszącą Eurydykę, spokojną Thanathos i zwodniczą chimerę.
Malczewski oprócz pracy na krakowskiej Akademii działał aktywnie w krakowskim środowisku artystyczny i kulturalnym. Należał do Towarzystwa Artystów Polskich „Sztuka”, której w 1897 r. był współzałożycielem oraz od 1908 r. do Grupy Zero, z którymi licznie wystawiał. W ostatnich latach życia przebywał głównie w Lusławicach i Charzewicach k. Zakliczyna. Pod koniec życia dotknięty ślepotą, zmarł 8 października 1929 r.

Nr katalogowy: 17

Jacek Malczewski (1854 - 1929)
NAD RZEKĄ, 1891


olej, płótno / 41 x 107 cm
sygn. p.g.: Jacek Malczewski 1891


Cena wywoławcza:
220 000 zł
52 632 EUR
64 897 USD

Estymacja:
250 000 - 300 000 zł
59 809 - 71 771 EUR
73 747 - 88 496 USD

Aukcja Dzieł Sztuki 6 marca 2018

6 marca 2018 r. godz. 19.00
Dom Aukcyjny Polswiss Art
ul. Wiejska 20, Warszawa

Wystawa przedaukcyjna:
15 lutego - 6 marca, 2017 r.
Dom Aukcyjny Polswiss Art
ul. Wiejska 20, Warszawa

Kontakt w sprawie obiektów:

galeria@polswissart.pl
tel.: +48 (22) 628 13 67

Zlecenie licytacji

Zapytaj o obiekt   

Newsletter

Zapisując się na newsletter Domu Aukcyjnego Polswiss Art otrzymujesz: