48. Henryk Stażewski - KOMPOZYCJA NR 7

 • Poprzedni

  Poprzednia praca

  Andrzej Wróblewski
  - KOMPOZYCJA - DOM, 1948

 • Następny

  Następna praca

  Henryk Stażewski
  - KOMPOZYCJA NR 72, 1976

wszystkie obiekty

Opis obiektu

Obraz Stażewskiego nie jest bezbarwną, bezprzedmiotową energią wyrażającą – jak
w suprematyzmie Malewicza – dynamiczny ruch wszechświata. Obraz Stażewskiego jest
określonym istnieniem jednorodnie zbudowanego przedmiotu sztuki. Nie manifestuje zresztą
tego istnienia wulgarną agresywnością materialnej struktury, jest egzystencją czystą, spokojną,
wysublimowaną. Nie jest też – mimo swej matematycznej dyscypliny – formą wyrażania pra,
które miałyby obowiązywać zawsze i które swą miarąogarniałyby wszechświat. Jest prostym,
autonomicznym i jednorodonym w swoich jakościach modelem „wykonanym z własnego”
tworzywa, modelem posiadającym moc oryginału. Jest realizacją własnego celu, lecz jakże
jasno i jednoznacznie określonego w stosunku do tego, co znamy i co najwyżej cenimy w sztuce
nowoczesnej.
Wiesław Borowski, fragment z katalogu wystawy Henryka Stażewskiego w Galerii Krzywe Koło, Warszawa 1961, s. 7.

Kompozycje zaliczane do reliefów malowanych, których przykładem są oferowane prace Kompozycja nr 7 (1973) i nr 72 (1976). Reliefy te są owocem badań nad opozycją porządku i chaosu kompozycyjnego, są zakłóceniem zasad geometrii i rytmu kompozycycjnego. W tym samym czasie Stażewski mocno ograniczył gamę kolorystyczną redukując w ten sposób rolę barwy na rzecz wzrostu znaczenia konstrukcji czego konkluzją stała się seria prac z 1976 roku pt. Redukcje. Oferowane obiekty mają niezwykłą wagę z kolekcjonerskiego punktu widzenia większość bowiem prac z połowy lat 70. oraz tych z serii Redukcje znajduje się w instytucjach muzealnych.

Proweniencja

kolekcja rodziny Varisella, Warszawa
kolekcja prywatna, Polska
Annely Juda Fine Art, Londyn
ze zbiorów artysty

Wystawiany

Henryk Stazewski Paintings and Reliefs, Annely Juda Fine Art, 10 XI – 18 XII 1982, Londyn 1982.

Reprodukowany

Henryk Stazewski Paintings and Reliefs, Annely Juda Fine Art, 10 XI – 18 XII 1982, Londyn 1982, kat. 11.

OPISANY:

Henryk Stazewski Paintings and Reliefs, Annely Juda Fine Art, 10 XI – 18 XII 1982, Londyn 1982, opis pod nr kat. 11.

Biogram artysty

Henryka Stażewskiego bez wątpienia zaliczyć należy do grona najbarwniejszych postaci polskiej sztuki powojennej. Malarz, pionier awangardy lat 20. i 30. XX wieku, reprezentant konstruktywizmu, współtwórca nurtu abstrakcji geometrycznej lat 60., 70. i 80 był autorem kompozycji reliefowych ale również projektantem wnętrz, dekoracji scenograficznych i plakatów. Stażewski był nie tylko współtwórcą polskiego ruchu awangardowego, lecz miał też bliski kontakt ze środowiskiem światowej awangardy. Więzy przyjaźni łączyły go z takimi artystami jak Piet Mondrian, Kazimierz Malewicz, Michel Seuphor czy Theo van Doesburg. Henryk Stażewski studiował w latach 1913-1919 w Szkole Sztuk Pięknych w Warszawie w pracowni Stanisława Lentza. Należał do grupy ekspresjonistów polskich (od 1919 roku Formistów). Początkowo tworzył realistyczne akwarele w duchu impresjonizmu, akty, portrety oraz pejzaże. Po ukończeniu studiów w 1920 roku zadebiutował na wystawie zbiorowej w Towarzystwie Zachęty Sztuk Pięknych. Już wówczas podejmował nowe wyzwania, których pierwszym ważnym owocem był ogłoszony w 1923 roku manifest konstruktywistów. Był członkiem-założycielem Grupy Kubistów, Konstruktywistów i Suprematystów „Blok” (1924-1926) oraz ugrupowań, które rozszerzyły założenia programowe Bloku – Praesens (1926-29) i a.r. (1929-1936). Był redaktorem czasopism „Blok” i „Praesens”. Po wojnie odgrywał wiodącą rolę w życiu polskiego świata artystycznego będąc współtwórcą tak ważnych inicjatyw jak m.in. powstania warszawskiej Galerii Foksal i ruchu wokół niej skupionego.

Sama twórczość Stażewskiego od początku związana jest z awangardą – od wczesnych kubistycznych rysunków poprzez fazę konstruktywistyczną i fascynację Strzemińskim po kompozycje z pogranicza abstrakcji i figuracji, które dominowały warsztat artysty na przełomie lat 40. i 50. Od lat 60. Stażewski opowiedział się całkowicie za abstrakcją geometryczną by znów w latach 70. poprzez tzw. reliefy malowane zanegować ich geometryczną strukturę i zasady regularnego rytmu kompozycyjnego. Galeria Annely Juda z siedzibą w Londynie od momentu powstania w 1960 roku reprezentowała współczesnych artystów brytyjskich, europejskich i międzynarodowych ze szczególnym uwzględnieniem mistrzów XX-wiecznej awangardy, skupionych wokół rosyjskiego konstruktywizmu, Bauhausu i holenderskiego ruchu De Stijl. Nic zatem dziwnego, że w 1982 roku Annely Juda zorganizowała indywidualną wystawę Henryka Stażewskiego uchodzącego już wówczas za czołowego reprezentanta awangardy Europy Wschodniej. Wystawa, która zebrała kilkanaście powstałych głównie w latach 70. malowanych kompozycji abstrakcyjnych, została otwarta 10 listopada 1982 roku. Parę miesięcy wcześniej – w lipcu tego samego roku – grupę podobnych prac z tego samego okresu pokazał Stażewski na wystawie w galerii Denise Rene w Paryżu.

Nr katalogowy: 48

Henryk Stażewski (1894 - 1988)
KOMPOZYCJA NR 7, 1973


olej, płyta / 60 x 60 cm
sygn na odwrocie: H. Stażewski
na odwrocie: papierowa nalepka z galerii Annely Juda Fine Art w Londynie


Cena wywoławcza:
90 000 zł
20 045 EUR
21 328 USD

Estymacja:
130 000 - 160 000 zł ●
28 954 - 35 635 EUR
30 806 - 37 915 USD

Cena sprzedaży:
130 000 zł
28 954 EUR
30 806 USD

AUKCJA DZIEŁ SZTUKI
14 GRUDNIA 2016

14 grudnia, 2016 r. godz. 19.00
Dom Aukcyjny Polswiss Art
ul. Wiejska 20, Warszawa

Wystawa przedaukcyjna:
24 listopada - 14 grudnia 2016 r.
Dom Aukcyjny Polswiss Art
ul. Wiejska 20, Warszawa

Kontakt w sprawie obiektów:

galeria@polswissart.pl
tel.: +48 (22) 628 13 67

ZLECENIE LICYTACJI

Zapytaj o obiekt   

Newsletter

Zapisując się na newsletter Domu Aukcyjnego Polswiss Art otrzymujesz: