83. Włodzimierz Pawlak - Notatka o sztuce 4/XII, 2015

 • Poprzedni

  Poprzednia praca

  Stefan Gierowski
  - Ob.CCCLVIII, 1976,

 • Następny

  Następna praca

  Edward Dwurnik
  - Cykl IX - Podróże: Sierpc, 1967,

wszystkie obiekty

Opis obiektu

W połowie lat 90 Włodzimierz Pawlak namalował cykl małoformatowych prac pod tytułem: „Notatki o sztuce”. Jest to niezwykła seria obrazów, które rozpatrują różne problemy, formy i teoretyczne zagadnienia malarstwa. Wszystkie te prace łączy wspólny motyw białego tła. Prace sprawiają wrażenie osobistych notatek, dociekań i przemyśleń autora na temat sztuki oraz aktu tworzenia. Oglądając je ma się wrażenie, że obrazy nie były dedykowane publiczności, że zaglądamy w osobisty dziennik artysty, podglądamy jego myśli.

Jest to cykl przede wszystkim abstrakcyjnego malarstwa, ale znajdziemy również w nim pojedyncze figuratywne przedstawienia. Te najczęściej występujące odwołują się do suprematystycznych kompozycji Malewicza i kompozycji architektonicznych Strzemińskiego. Dodatkowo do prac wizualnych Pawlak prowadzi ponumerowane pisane notatki o tym samym tytule co cykl. Dzięki tej literackiej wersji cyklu możemy jeszcze bardziej zrozumieć artystę i jego twórczość. Obraz, zanim zostanie popełniony, jest w pierwszej swojej formie jedynie myślą artysty. Cykl „Notatek o sztuce” pozwala widzom wejść na chwile do umysłu twórcy i odkryć przeróżne refleksje na temat techniki malarskiej i formy, którą będzie chciał obrać. Kiedyś to kunszt malarski był wyznacznikiem wartości sztuki, w dwudziestym wieku jednak musiał on ustąpić konceptowi. Ta zmiana sprawiła, że artysta ma zdecydowanie więcej możliwość ekspresji. Nie wystarcza do perfekcji opanować kunszt malarski, teraz widz chce zostać zaskoczony, intelektualnie pobudzony.

Oferowany obraz niesie ów znak inspiracji kompozycjami Malewicza. Na białym tle widzimy oderwane od rzeczywistości formy w intensywnych podstawowych barwach. Kierunek suprematyzmu dążył do jak największego uproszczenia form, zerwania z narracją i figuratywnością. Prekursor tego nurtu w sztuce głosił, że trzeba znaleźć „malarski atom” najbardziej podstawową jednostkę w sztuce. Dzięki temu miał nadzieje oddziaływać na widza, nie tym co obraz przedstawia, ale jakie uczucia w nim wywołuje. Pawlak w swoich „Notatkach o sztuce” bierze na warsztat idee suprematyzmu i tworzy kolekcje dzieł, eksperymentując z tezą o supremacji czystego odczucia w sztuce.

Biogram artysty

„Gruppę tworzyło pięciu malarzy i jeden artysta, czyli Pawlak. (...) Od początku miałam poczucie, że Pawlak jest nie tylko malarzem, lecz artystą w każdej minucie swojego życia. Z tego punktu widzenia jest bardzo podobny do Włodka Borowskiego, ma perwersyjną skłonność do samozniszczenia” – Anda Rottenberg
(Rottenberg A., Przeciąg. Teksty o sztuce polskiej lat 80., Warszawa 2009, s. 376)

Urodzony w 1957 roku w Korytowie koło Żyrardowa, Włodzimierz Pawlak to zarówno artysta malarz, performer, jak również poeta i pedagog. Już jako uczeń Technikum Samochodowego w Grodzisku Mazowieckim pisał wiersze i malował krajobrazy, pełen zachwytu dla otaczającego świata. Pierwsze lekcje plastyki otrzymał w tamtejszym Ognisku Sztuk Plastycznych. Swoją wyjątkową wrażliwość i talent malarski rozwijał następnie na warszawskiej ASP, gdzie studiował w latach 1980-1985 pod okiem Rajmunda Ziemskiego. Wówczas chcąc tworzyć sztukę niezależną, powołał razem z innymi studentami grupę artystyczną „Gruppa”, której członkami byli także m.in. Ryszard Grzyb, Paweł Kowalewski czy Jarosław Modzelewski. Wspólnie wydawali czasopismo ugrupowania „Oj Dobrze Już” (1984-1988 ), w którym Pawlak zamieszczał wiersze, manifesty i teksty odczytów.

Prace malarza z pierwszej połowy lat 80. były świadomie anty-estetyczne, toporne, drastyczne i pełne ekspresji. Obrany język artystyczny służył ukazaniu ciężkiej sytuacji polityczno-społecznej kraju w sposób prześmiewczy, ironiczny i jednocześnie dosyć tragiczny. Sięgając po niewyszukane metafory, Pawlak komentował trudną rzeczywistość stanu wojennego. Prace z tego okresu to chociażby: „Bóg zsyła na Polskę mesjanizm” (1985), „Wjazd Sodomy na Gomorę” (1985), „Świnia świni dupę ślini” (1983), „Droga z piekła do piekła” (1984) czy „Oj, dobrze już” (1985).

Druga połowa lat 80. zaznacza stopniowy zwrot w sztuce Pawlaka. To również czas, gdy artysta rozpoczyna pracę w roli wykładowcy na macierzystej uczelni. Jego dzieła powoli wyciszają się – zanika ich wewnętrzne napięcie. Szukając sposobu na większe zobiektywizowanie przekazu, malarz zaczął zwracać się ku filozoficznym refleksjom oraz analizie koloru, formy i faktury. „Jeszcze do roku 1990 pojawiały się czasem w tej, coraz bardziej świadomej i coraz dojrzalszej twórczości, gorzko-ironiczne akcenty (…). Jednak widoczne staje się przesilenie od utrwalania tematów i przeżyć do malarstwa, jako połączenia refleksji o sztuce i intuicji” (Kowalska B., Malarstwo Włodzimierza Pawlaka, „Format”, nr 56, 2009, s. 32). Najważniejszy obraz tego okresu to „Polacy formują flagę narodową” (1989). Pokryte grubą warstwą farby płótno, na pół białe i czerwone, artysta wyżłobił niczym relief, pokrywając gęsto kreskami ołówka. Każde kolejne sześć linii, systematycznie przekreślał siódmą, nawiązując w ten sposób do wizualnego odliczania czasu w więziennych celach. Praca będąc wyrazem poparcia dla zmian ustrojowych, stanowiła również początek słynnego cyklu „Dzienników” i nowej fazy malarskiej Pawlaka.

Prócz „Dzienników” stanowiących wyraz jego fascynacji upływającym czasem i nieuchronnym przemijaniem, malarz zaczął tworzyć prace wchodzące w dialog z malarstwem przeszłości, w szczególności z awangardą. Do tego typu obrazów należy m.in. kilkanaście kompozycji pod wspólnym tytułem „Przestrzeń logiczna obrazu” oraz tryptyk „W. Strzemiński. Teoria widzenia obrazu V. van Gogha Dolina Crau” (2009). Artystyczne poszukiwania Pawlaka, nakierowane na prostotę, ciszę i kontemplację, poskutkowały także serią „Notatki o sztuce”, w której budował swoje kompozycje za pomocą farb olejnych bezpośrednio wyciśniętych z tuby. Ślady dawnego sarkazmu i ironii – tak obfitych w czasach „Gruppy” – znaleźć dziś można jedynie w niektórych jego notatkach: Z jednej strony szampan, z drugiej tragedia narodowa” albo „Urodzić się w Polsce, żyć w Polsce. Poczułem chłód w karku, od okna powiewa mrozem. Urodzić się w Polsce i umrzeć w Polsce. To bardzo wzruszające” – napisał artysta w swoim katalogu (Pawlak W., notatki w katalogu, Włodzimierz Pawlak. Martwa natura z pistoletem [katalog wystawy], Galeria Grodzka BWA, Lublin 1996).

Nr katalogowy: 83

Włodzimierz Pawlak (1957)
Notatka o sztuce 4/XII, 2015


olej, płótno / 110 x 130 cm
sygn. na odwrocie: WŁODZIMIERZ PAWLAK NOTATKA O SZTUCE 4/XII 110 X 130 2015


Estymacja:
30 000 - 40 000 zł ●
6 994 - 9 325 EUR
7 752 - 10 336 USD

Cena sprzedaży:
36 000 zł
8 392 EUR
9 303 USD

Aukcja Dzieł Sztuki 10 grudnia 2019

Aukcja:
10 grudnia 2019 r. godz. 19.00
Dom Aukcyjny Polswiss Art
ul. Wiejska 20, Warszawa

Wystawa przedaukcyjna:
22 listopada - 10 grudnia 2019 r.
Dom Aukcyjny Polswiss Art
ul. Wiejska 20, Warszawa

Kontakt w sprawie obiektów:

galeria@polswissart.pl
tel.: +48 (22) 628 13 67

ZLECENIE LICYTACJI

Licytuj online

Zapytaj o obiekt   

Newsletter

Zapisując się na newsletter Domu Aukcyjnego Polswiss Art otrzymujesz: