37. Jan Peszke - Pejzaż z drzewami

 • Poprzedni

  Poprzednia praca

  Mela Muter
  - W oborze. Dziewczynka z misą jabłek,

 • Następny

  Następna praca

  Eugeniusz Eibisch
  - Pejzaż,

wszystkie obiekty

Opis obiektu

Jean Peské (wł. Jan Mirosław Peszke), przybył na studia do paryskiej Académie Julian w 1890 roku jako uczeń Gersona. Zasilił tym samym liczne grono polskich twórców, osiadających od końca XIX w. w międzynarodowej „kolonii artystów” na Montparnasse. W 1901 roku poślubił uczennicę Émile Antoine Bourdelle’a, pochodzącą z Rosji rzeźbiarkę Catherinę Lushnikoff, a w latach 1915–1916 uczestniczył we współorganizowanej przez Bourdelle’a loterii (Tombola artistique. Peinture, sculpture, objets d’art) na rzecz artystów polskich – ofiar wojny. Porzuciwszy akademię i związawszy się z kręgiem postimpresjonistycznej awangardy, Peské mieszkał przez dłuższe okresy poza Paryżem, określając się jako le poète des arbres (poeta drzew) i  le forestier de la peinture (leśniczy malarstwa).

Trudności nierzadko nastręcza rodowód artysty. Pochodzący z  polskiej ziemiańskiej rodziny z ukraińskich kresów, przyjąwszy w 1921 roku obywatelstwo francuskie, sam określał się jako Peské Jan Mirosław Polonais né en Russie (Polak urodzony w Rosji). Swojej polskości nigdy się z ressztą nie wyrzekł i utrzymywał szerokie kontakty z Polakami zamieszkującymi Paryż. Jedną z najbliższych mu osób była Gabriela Zapolska, która nie tylko wprowadziła Peské w krąg francuskich twórców awangardy, ale też pisując korespondencje do krajowej prasy o malarstwie postimpresjonistycznym, kilkakrotnie entuzjastycznie przedstawiała jego postać. Udział malarza w paryskich Salonach i w innych wystawach wielokrotnie odnotowywały i szerzej omawiały emigracyjne pisma, a zwłaszcza paryska „La Pologne politique, économique, littéraire et artistique” (1920–1931). Wielbicielem jego sztuki był krytyk Edward Woroniecki.

Obecnie Peské jest uznawany za jednego z najważniejszych polskich malarzy tworzących we Francji w  końcu XIX  w., obok Olgi Boznańskiej, Tadeusza Makowskiego, Józefa Pankiewicza i  najbliższego mu stylistycznie, należącego do Szkoły Pont-Aven w Bretanii Władysława Ślewińskiego. Jak zauważa Jolanta Polanowska (Jan Mirosław Peské a sztuka polska), twórczość artysty wydaje się lokować na linii wiodącej od Toulouse-Lautreca „ku secesji”, przed którą uchroniło go „poszukiwanie szczerości”, a do szczerości przecież dążył.

Biogram artysty

Uczył się Szkole Malarstwa Nikołaja Muraszki w Kijowie, a następnie w latach 1886-1889 w Szkole Sztuk Pięknych w Odessie. W 1890 został uczniem Wojciecha Gersona w Warszawie. W 1891 wyjechał do Paryża, gdzie kontynuował studia w Académie Julian. Osiadł tam na stałe, utrzymując kontakty m.in. z Marią Skłodowską-Curie i Gabrielą Zapolską – jak też nawiązując znajomości, częściowo za pośrednictwem tej drugiej, ze środowiskiem malarzy i grafi ków, jak Paul Signac, Paul Sérusier, Félix Fénéon, Henri de Toulouse-Lautrec, Camille Pissarro. Od 1894 uczestniczył w Salonach: Niezależnych, Société Nationale des Beaux-Arts, Tuileryjskim, w 1901 miał pierwszą wystawę indywidualną w redakcji „La Revue Blanche”. Uczestnicząc intensywnie w życiu artystycznym Paryża, utrzymywał też kontakty z krajem, gdzie wystawiał w Zachęcie w Warszawie (1892) oraz w Towarzystwie Przyjaciół Sztuk Pięknych we Lwowie (1900) i Krakowie (1910), uczestniczył też w wystawie sztuki polskiej w Grand Palais w Paryżu (1921). Pracował wiele na plenerach na południu Francji – w Bormes, gdzie do 1926 miał pracownię i w Collioure, gdzie utworzył muzeum współczesnej sztuki francuskiej (obecnie jego imienia i z kolekcją jego prac). Malarstwo artysty ukształtowało się w kręgu oddziaływania postimpresjonistów i nabistów, a także secesyjnej stylizacji. Chętnie podejmował temat macierzyństwa, malował martwe natury, sceny rodzajowe i pejzaże z południa Francji.

Nr katalogowy: 37

Jan Peszke((Jean Peské)) (1870 - 1949)
Pejzaż z drzewami


olej, płótno / 73 x 60 cm
sygn. p.d.: Peske


Estymacja:
20 000 - 30 000 zł
4 292 - 6 438 EUR
4 855 - 7 282 USD

Cena sprzedaży:
22 000 zł
4 722 EUR
5 340 USD

Aukcja Dzieł Sztuki 7 grudnia 2021

7 grudnia 2021 godz. 19.00
Dom Aukcyjny Polswiss Art
ul. Wiejska 20, Warszawa

wystawa przedaukcyjna:
19 listopada – 7 grudnia 2021 r.
Galeria Domu Aukcyjnego
ul. Wiejska 20, Warszawa

Wystawa czynna:
od poniedziałku do piątku w godzinach 11-18
oraz w soboty i niedziele w godzinach 11-15

Zapytaj o obiekt   

Newsletter

Zapisując się na newsletter Domu Aukcyjnego Polswiss Art otrzymujesz: