70. Ryszard Winiarski - Penetracja przestrzeni z obszarami podwyższonymi (…), 1975

 • Poprzedni

  Poprzednia praca

  Wojciech Fangor
  - B70, 1965,

 • Następny

  Następna praca

  Ryszard Winiarski
  - Transistion III, 1974,

wszystkie obiekty

Opis obiektu

„Zadanie, jakie sobie postawił, można by sformułować następująco: zaprogramować obraz tak aby jego struktura była absolutnie sprawdzalna, wyłączała ekspresję osobistą oraz omylną odpowiedź odbiorców, dała się ująć w relacjach liczbowych, przekazywała informację, która jest w miarę założonego zadania ścisła. Słowem, osiągnąć taki stan precyzyjności w procesie twórczym i z takim rygorem urzeczywistnić myślowe przesłanki, aby obraz narzucał się w odbiorze jako coś nieodwołalnie koniecznego” – Stefan Morawski
(Grabski J., Ryszard Winiarski – Prace z lat 1973, Polski Dom Aukcyjny „Sztuka”, Kraków, 2002, s. 20)

Prezentowana praca należy niewątpliwie do najbardziej okazałych prac Ryszarda Winiarskiego, nie tylko ze względu na swój rozmiar, ale głównie za sprawą złożoności kompozycji i wielości zabiegów użytych do opracowania finalnej kompozycji. Poza losową grą bieli i czerni widzimy jednocześnie wypukłe reliefy – nazwane przez artystę „obszarami podwyższonymi o różnej powierzchni i wysokości w ułożeniu wertykalnym”, a także centralne „zaburzenie” rytmu w postaci dominacji czarnych punktów. Zastosowane efekty bardzo mocno działają na widza, zarówno poprzez format, jak i dynamikę gier optycznych.

W przeciwieństwie do wielu kompozycji statycznych i uporządkowanych, prace Winiarskiego z cyklu „Penetracja przestrzeni” stanowią wyjątkową grupę obiektów burzących własny porządek, w sposób jednak w dalszym ciągu w pełni kontrolowany przez ich autora. Prezentowana „Penetracja przestrzeni z obszarami podwyższonymi (…)” jest harmonijnym systemem logicznym, dalsza część tytułu implementuje jednak zawartą w niej wariację: „o różnym prawdopodobieństwie pojawienia się koloru czarnego na tych obszarach. Zmienna losowa: kostka do gry”. Prace tego typu to wybitne okazy kolekcjonerskie, należące do najbardziej efektownych przykładów sztuki artysty ze szczytowego momentu rozwoju jego nadzwyczajnej, matemtyczno-mistycznej teorii malarstwa.

 

Proweniencja

Łódź, kolekcja prywatna

Wystawiany

Malmo, Ryszard Winiarski. Abstraction, 1983.

Biogram artysty

Cała moja twórczość, do dzisiaj z grubsza biorąc, jest budowana na tych dwóch obiektywnych mechanizmach, na porządku i przypadku. Porządkiem nazywam te doświadczenia, które są przypisane ciągom liczbowym, przypadkiem zaś te, w których uruchomiony został taki czy inny mechanizm losowy. (…) Na początku to, co robiłem miało służyć przede wszystkim pewnej demonstracji, demistyfikacji określonego obszaru sztuki po to, by zamienić go w obszar konkretnego, rzetelnego doświadczenia. Konsekwencją takiej postawy było odrzucenie wszelkiej myśli o ekspresji, wszelkiej myśli o wrażliwym odbiorze tego, co robię. – Ryszard Winiarski
(cyt. za: Ryszard Winiarski. Prace z lat 1973-1974, Polski Dom Aukcyjny „Sztuka”, Kraków 2002, s. 20)

Ryszard Winiarski urodził się w 1936 we Lwowie. Przez ostanie dwa lata studiów, które realizował na Wydziale Mechaniki Precyzyjnej Politechniki Warszawskiej, zdecydował się uczęszczać jako wolny słuchacz do pracowni malarstwa warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych. Od 1960 roku podjął już regularną naukę na Wydziale Malarstwa. Jego profesorami byli m.in. Aleksander Kobzdej, Stanisław Szczepański, Jan Wołodyński, Julian Pałka i Władysław Daszyński. W czasie studiów artystycznych uczęszczał na prowadzone przez Mieczysława Porębskiego seminarium poświęcone związkom i zależnościom pomiędzy sztuką a nauką. Wykłady te miały kluczowy wpływ na dalszą twórczość Winiarskiego i temu zagadnieniu artysta postanowił poświęcić temat pracy dyplomowej: „Zdarzenie – informacja – obraz”. Tytuł magistra obronił w 1966 roku, łącząc w swoim dyplomie sztukę z teorią programowania obrazów. Prace wykonane według tych założeń zaprezentował jeszcze w tym samym roku na jednej z najważniejszych imprez polskiej awangardy – Sympozjum Artystów Plastyków i Naukowców w Puławach. Jego koncepcja artystyczna była bardzo dojrzała i oryginalna, wsparta serią prac inspirowanych rachunkiem prawdopodobieństwa. Winiarski zaproponował w niej przełożenie wybranych zagadnień z obszaru nauk ścisłych, takich jak statystyka, teoria gier czy przypadek – na język sztuki. W 1981 roku objął pracownię „Problemy malarstwa w architekturze i w otoczeniu człowieka” na macierzystej uczelni. Przez dwie kadencje (1985-1987 i 1987-1990) pełnił funkcję prorektora warszawskiej ASP. W 1990 roku otrzymał tytuł profesora.

Winiarski to jeden z najwybitniejszych reprezentantów nurtu abstrakcji geometrycznej wywodzącej się z tradycji konstruktywizmu. Zgodnie z założeniami swojego programu, od 1965 roku budował obrazy w oparciu o stały moduł – kwadrat pokryty czarną lub białą farbą. Ułożenie kwadratów i ich kolor są przypadkiem uzależnionym od rzuconej kostki do gry lub układu losowego. „Intencją artysty było odrzucenie przestarzałych norm tradycyjnej estetyki, wszelkich obowiązujących dotąd i nauczanych w szkołach zasad dotyczących malarstwa, łącznie z regułami budowy kompozycji czy rozwiązań kolorystycznych i światłocieniowych. Winiarski zanegował samą ideę obrazu jako dzieła sztuki kształtowanego świadomie przez artystę i noszącego cechy jego twórczej indywidualności. Dążeniem malarza było stworze nie sztuki bezosobowej, wyzbytej z wszelkiej emocji; sztuki, której nie da się ocenić z punktu widzenia wartości estetycznych, ale której sens można wyjaśnić racjonalnie, logicznie i precyzyjnie” (Kowalska B., Ryszard Winiarski. Na pograniczu matematyki i sztuki, [w:] Ryszard Winiarski. Prace z lat 1973-1974 [katalog wystawy], Kraków 2002, ss. 8-9). Celem nie był obraz sam w sobie, ani jego estetyka – Winiarskiego interesował sam proces twórczy, sterowany rządzący się prawami gry. Artysta wyprzedzał swój czas, wprowadzając do swoich prac elementy konceptualizmu. Nie używał terminu „obraz”, ale „obszar” lub „próby wizualnej reprezentacji układów statystycznych”. Jego dzieła znajdują się w wielu prywatnych i publicznych kolekcjach m.in. w Muzeum Sztuki w Łodzi, Muzeum Narodowym w Warszawie, Wrocławiu, Krakowie i Poznaniu, a także w McCrory Collection w Nowym Jorku oraz Muzeum Sztuki Nowoczesnej w New Delhi.

Nr katalogowy: 70

Ryszard Winiarski (1936 - 2006)
Penetracja przestrzeni z obszarami podwyższonymi (…), 1975


akryl, płyta / 100 x 100 x 10 cm
sygn. na blejtramie: Winiarski 1975 opisany na odwrociu: Penetracja przestrzeni z obszarami podwyższonymi o różnej powierzchni i wysokości w ułożeniu wertykalnym, o różnym prawdopodobieństwie pojawienia się koloru czarnego na tych obszarach. Zmienna losowa: kostka do gry, 1975


Estymacja:
600 000 - 800 000 zł ●
133 631 - 178 174 EUR
143 885 - 191 847 USD

Cena sprzedaży:
550 000 zł*
122 495 EUR
131 895 USD

Aukcji Dzieł Sztuki 6 czerwca 2023

wtorek, 6 czerwca 2023, o godz. 19.00
Dom Aukcyjny Polswiss Art
ul. Wiejska 20, Warszawa

wystawa przedaukcyjna:
19 maja - 6 czerwca 2023
Galeria Domu Aukcyjnego
ul. Wiejska 20, Warszawa

Wystawa czynna:
pn. – pt.: 11.00 – 18.00

sob.: 11.00 – 15.00

Skontaktuj się z nami, aby licytować na aukcji:
+48 (22) 62 81 367
galeria@polswissart.pl

 

Licytuj online

ZLECENIE LICYTACJI

Zapytaj o obiekt   

Newsletter

Zapisując się na newsletter Domu Aukcyjnego Polswiss Art otrzymujesz: