71. Teresa Pągowska - Kobiety

 • Poprzedni

  Poprzednia praca

  Magdalena Abakanowicz
  - z cyklu: Inkarnacje, 1989

 • Następny

  Następna praca

  Teresa Rudowicz
  - Bez tytułu, 1958

wszystkie obiekty

Opis obiektu

Obraz "Kobiety" z 1988 roku - daleki jest już od kłębowiska form abstrakcyjnych jakie cechowały wczesne malarstwo Pągowskiej. Bliżej mu do coraz konkretniejszego zarysu postaci ludzkiej. Dynamizm wprowadza do obrazu obecność nie jednej a dwóch figur, które poruszają się w coraz konkretniejszym również wnętrzu. Temat koloru, we wcześniejszych pracach jakby marginalizowany, podjęty jest tu przez artystkę w pełni świadomie, służy on pełniejszemu określeniu poszczególnych elementów kompozycji, podkreśleniu ich obecności. Jest także środkiem ekspresji mającym na celu budowę nastroju. Wszystkie aspekty – niezmienna oszczędność formy, ukonkretnienie się człowieka i jego kontekstu oraz rola koloru budują w obrazie „Kobiety” odpowiednie pole dla wyobraźni.

Biogram artysty

Malarka, wykładowca akademicki, przedstawicielka szkoły sopockiej i nowej figuracji. Teresa Pągowska związana była z grupami Realites Nouvelles oraz Nouvelle Ecole de Paris. W 1951 roku ukończyła PWSSP w Poznaniu w pracowni Wacława Taranczewskiego i Eustachego Wasilkowskiego. Była wykładowcą Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku, Łodzi a następnie w Warszawie. Pągowska brała aktywny udział w życiu artystycznym od lat 50. biorąc udział w licznych krajowych i zagranicznych wystawach. Artystka należy do grona wybitnych artystów nowoczesnej sztuki. Dzięki przyjaźni z Piotrem Potworowskim i inspiracji jego dziełami dała się poznać w latach 60. jako artystka szczególnie wrażliwa na dźwięczność barwy. Mimo zafascynowania kolorystami poszukiwała jednak własnej drogi twórczej. Związana z nurtem nowej figuracji w centrum swojego zainteresowania stawiała człowieka, świat jego przeżyć i emocji, dramat istnienia. Kontrasty modulowanych plam barwnych, sumaryczne kształty, teatralne pozy i gesty postaci usytuowanych na granicy figuratywności i abstrakcji to cechy charakterystyczne jej najlepszych płócien. Malarstwo Pągowskiej to afirmacja życia, które nie pozostawia widza obojętnym, tylko wciąga go do ciekawej dyskusji nad sensem istnienia. Jak pisze Bogusław Deptuła: (…) w pewnym sensie jej kompozycje, to często rodzaj, by użyć słowa piosenki Przybory, enigmatów. Czasami wszystko jest jasne, proste i wyraźne. Niekiedy jednak z wielkim trudem jesteśmy w stanie zidentyfikować poszczególne kształty i rozwikłać rebus obrazu. Zazwyczaj wysiłki zostają nagrodzone i możemy odczytać, skrótowy, czy zawikłany układ form(…) Pągowska nie lubi realizmu, ale nie chce malować obrazów abstrakcyjnych. Robiła to wiele lat temu, ale przypuszcza, że ten okres jej twórczości jest już zamknięty. Zostaje niejednoznaczność i obcinanie. Obcinanie wszystkiego: w sobie, w obrazie, w emocjach, w rzeczywistości, w kolorach. Tylko wyobraźnia pozostaje nieobjęta żadną redukcją. - cyt. za: Teresa Pągowska, Warszawa 2001, s. 11.

Nr katalogowy: 71

Teresa Pągowska (1926 - 2007)
Kobiety, 1988


olej, płótno / 150 x 120 cm
l.d. monogramem: TP 88
TERESA PĄGOWSKA 1988/ KOBIETY/ 150 X 120


Estymacja:
130 000 - 180 000 zł ●
30 024 - 41 571 EUR
33 943 - 46 998 USD

Cena sprzedaży:
150 000 zł
34 643 EUR
39 165 USD

AUKCJA DZIEŁ SZTUKI 12 MARCA 2019

12 marca 2019 r. godz. 19.00
Dom Aukcyjny Polswiss Art
ul. Wiejska 20, Warszawa

Kontakt w sprawie obiektów:

galeria@polswissart.pl
+48 (22) 628 13 67

ZLECENIE LICYTACJI

Zapytaj o obiekt   

Newsletter

Zapisując się na newsletter Domu Aukcyjnego Polswiss Art otrzymujesz: