9. STANISŁAW BAGIEŃSKI - Na ukraińskim froncie, lata 20. XX w.

 • Poprzedni

  Poprzednia praca

  Wojciech Kossak
  - Nie strzelać!, 1928

 • Następny

  Następna praca

  Alfred Wierusz-Kowalski
  - W mroźne popołudnie, ok. 1890,

wszystkie obiekty

Opis obiektu

Oferowany obraz „Na ukraińskim froncie” przedstawia epizod z walk wojny polsko – bolszewickiej 1920 roku. 2. Armia dowodzona przez gen. ppor. Bolesława Roja sformowana została na mocy decyzji Naczelnego Dowództwa Wojska Polskiego w marcu 1920 r. Już w kwietniu wzięła ona udział w wyprawie kijowskiej. 25 kwietnia jej oddziały zajęły Berdyczów. Bolesław Roja (1876-1940), sportretowany przez Bagieńskiego w oferowanym obrazie, był generałem dywizji WP, oficerem Legionów Polskich i posłem na sejm RP w okresie międzywojennym. Po wybuchu I wojny światowej wstąpił do Legionów Polskich, gdzie był bliskim współpracownikiem Piłsudskiego. Zwycięska ofensywa Wojska Polskiego i armii Ukraińskiej Republiki Ludowej przeciwko Armii Czerwonej na Kijów w kwietniu 1920 spotkała się z entuzjastycznym przyjęciem ze strony społeczeństwa polskiego. Marszałek Sejmu Wojciech Trąmpczyński witając powracającego z wyprawy kijowskiej marszałka Józefa Piłsudskiego mówił: "Sejm cały przez usta moje wita cię, wodzu naczelny, wracającego ze szlaku Bolesława Chrobrego. Od czasów Kircholmu i Chocimia naród polski takich triumfów oręża swego nie przeżywał. (...) Historia nie widziała jeszcze kraju, który by w tak trudnych warunkach jak nasz tworzył swą państwowość. W takiej to chwili zwycięski twój pochód na Kijów dał narodowi poczucie własnej siły, wzmocnił wiarę w własną przyszłość, wzmógł jego dzielność duchową, a przede wszystkim stworzył podstawę do pomyślnego i stałego pokoju, którego wszyscy tak bardzo pragniemy".

Proweniencja

Polska, kolekcja prywatna

Biogram artysty

Stanisław Bagieński, uczeń Gersona i absolwent akademii paryskiej i monachijskiej uznawany jest, obok współczesnego mu Wojciecha Kossaka, za jednego z ciekawszych twórców polskiego malarstwa batalistycznego. Trzonem jego twórczości były kompozycje gloryfikujące żołnierza polskiego. Najczęściej sięgał po tematy z czasów napoleońskich, powstania listopadowego i I wojny światowej.

Nr katalogowy: 9

STANISŁAW BAGIEŃSKI (1876 - 1948)
Na ukraińskim froncie, lata 20. XX w.


olej, płótno / 90 x 140 cm
sygn. p.d.: S. Bagieński
na odwrocie nalepka wystawowa Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych w Warszawie


Estymacja:
90 000 - 120 000 zł
20 786 - 27 714 EUR
23 499 - 31 332 USD

Cena sprzedaży:
85 000 zł*
19 631 EUR
22 194 USD

AUKCJA DZIEŁ SZTUKI 12 MARCA 2019

12 marca 2019 r. godz. 19.00
Dom Aukcyjny Polswiss Art
ul. Wiejska 20, Warszawa

Kontakt w sprawie obiektów:

galeria@polswissart.pl
+48 (22) 628 13 67

ZLECENIE LICYTACJI

Zapytaj o obiekt   

Newsletter

Zapisując się na newsletter Domu Aukcyjnego Polswiss Art otrzymujesz: