66. Ryszard Winiarski - Przypadek porządek, 1979 (licytacja charytatywna)

 • Poprzedni

  Poprzednia praca

  Ryszard Winiarski
  - Penetration of real space ..., 1974,

 • Następny

  Następna praca

  Ryszard Winiarski
  - Chance in game, 1971,

wszystkie obiekty

Opis obiektu

Dom Aukcyjny Polswiss Art postanowił przekazać na licytację specjalną pracę Ryszarda Winiarskiego „Przypadek porządek” z 1979 roku. Całość kwoty uzyskanej ze sprzedaży obrazu zostanie przekazana na rzecz Centralnego Szpitala Klinicznego MSWiA Zespołu Kliniki Reumatologii, Chorób Tkanki Łącznej i Chorób Rzadkich, kierowanego przez prof. dr hab. n. med. Katarzynę Życińską. Środki zostaną wykorzystane na optymalizację diagnostyki i leczenia pacjentów z zakażeniem COVID – 19, w tym optymalizację jakości opieki chorych hospitalizowanych z zakażeniem SARS-CoV2. Zapraszamy Państwa do licytacji tego obiektu.

Biogram artysty

Ryszard Winiarski, absolwent Wydziału Mechaniki Precyzyjnej Politechniki Warszawskiej uczęszczał jako wolny słuchacz do pracowni malarstwa warszawskiej ASP. Należy do grona najwybitniejszych reprezentantów nurtu abstrakcji geometrycznej wywodzącej się z tradycji konstruktywizmu. Zgodnie z założeniami programu, od 1965 roku budował swe obrazy w oparciu o stały moduł – kwadrat pokryty czarną lub białą farbą. Ułożenie kwadratów i ich kolor jest przypadkiem uzależnionym od rzuconej kostki do gry lub układu losowego. Dla Winiarskiego celem nie jest obraz sam w sobie, ani jego estetyka, bardziej interesuje go sam proces twórczy sterowany rządzący się prawami gry. W tym sensie wyprzedzał artysta swój czas, wprowadzając do swoich prac elementy konceptualizmu. Stąd też Winiarski nie używał terminu „obraz”, ale „obszar” lub „próby wizualnej reprezentacji układów statystycznych”. Intencją artysty – jak pisze Bożena Kowalska – było odrzucenie przestarzałych norm tradycyjnej estetyki, wszelkich obowiązujących dotąd i nauczanych w szkołach zasad dotyczących malarstwa, łącznie z regułami budowy kompozycji czy rozwiązań kolorystycznych i światłocieniowych. Winiarski zanegował samą ideę obrazu jako dzieła sztuki kształtowanego świadomie przez artystę i noszącego cechy jego twórczej indywidualności. Dążeniem malarza było stworze nie sztuki bezosobowej, wyzbytej z wszelkiej emocji; sztuki, której nie da się ocenić z punktu widzenia wartości estetycznych, ale której sens można wyjaśnić racjonalnie, logicznie i precyzyjnie. (Ryszard Winiarski. Prace z lat 1973-1974, Polski Dom Aukcyjny „Sztuka”, Kraków 2002, s. 8-9). Prace Ryszarda Winiarskiego wchodzą w skład kolekcji takich instytucji jak Muzeum Sztuki w Łodzi, Muzeum Narodowe w Warszawie, Wrocławiu, Krakowie i Poznani, w kolekcji McCeory w Nowym Jorku, w Muzeum Sztuki Nowoczesnej w New Delhi i wielu kolekcjach prywatnych.

Cała moja twórczość, do dzisiaj, z grubszabiorąc, jest budowana na tych dwóch obiektywnych mechanizmach, na porządku i przypadku. Porządkiem nazywam te doświadczenia, które są przypisane ciągom liczbowym, przypadkiem zaś te, w których uruchomiony został taki czy inny mechanizm losowy. (…) Na początku to co robiłem miało służyć przede wszystkim pewnej demonstracji, demistyfi kacji określonego obszaru sztuki po to, by zamienić go w obszar konkretnego, rzetelnego doświadczenia. Konsekwencją takiej postawy było odrzucenie wszelkiej myśli o ekspresji, wszelkiej myśli o wrażliwym odbiorzetego, co robię. - Ryszard Winiarski.

cyt. za: Prace z lat 1973-1974, Polski Dom Aukcyjny „Sztuka”, Kraków 2002, s. 20.

Nr katalogowy: 66

Ryszard Winiarski (1936 - 2006)
Przypadek porządek, 1979 (licytacja charytatywna)


akryl, płótno / 78 x 78 cm
sygn. na odwrocie: Przypadek porządek Winiarski'79


Cena wywoławcza:
40 000 zł
8 949 EUR
10 611 USD

Cena sprzedaży:
95 000 zł
21 253 EUR
25 199 USD

Aukcja Dzieł Sztuki 8 grudnia 2020

8 grudnia godz. 19.00
aukcja odbędzie się online

wystawa przedaukcyjna:
20 listopada - 8 grudnia
Galeria Domu Aukcyjnego
ul. Wiejska 20, Warszawa

Licytuj online

ZLECENIE LICYTACJI

Zapytaj o obiekt   

Newsletter

Zapisując się na newsletter Domu Aukcyjnego Polswiss Art otrzymujesz: