98. Grupa Łódź Kaliska - Instrukcja zabijania sztuki 2(1), 2021

 • Poprzedni

  Poprzednia praca

  Aleksandra Waliszewska
  - Bez tytułu, 2023,

 • Następny

  Następna praca

  Sebastian Krzywak
  - Untitled 117, 2020,

wszystkie obiekty

Opis obiektu

„Zdolność Łodzi Kaliskiej do intelektualnych interpretacji rzeczywistości, odważnych stwierdzeń i czynów, śmiałych gestów czy umiejętność używania skandalu do zwrócenia uwagi na ważne zagadnienie, czy w »służbie sztuki« (…) stanowi o sile ich twórczości” – Jacek Franasik
(Łódź Kaliska. Kolekcja Jacka Franasika, Kantor Sztuki, Łódź 2021, s. 29)

Prezentowana praca Łodzi Kaliskiej, część tryptyku o wspólnym tytule „Instrukcja zabijania sztuki 2” pochodzi z większego cyklu grupy, zapoczątkowanego wystawą w 2007 roku. Wszystkie realizacje, jak zaznaczają artyści, stanowią akt dezaprobaty wobec marginalizowania roli kultury w życiu społecznym kraju oraz sztuki w obszarze kultury: „Postanowiliśmy manifestacyjnie zniszczyć dzieła sztuki jako nieprzydatne społeczeństwu przedmioty. Dokonaliśmy tego na własnych pracach. Celem i obszarem interwencji stały się nasze pastisze, głównie dzieł narodowo-romantycznych (…). Zostały one pokryte napisami »Polska zabija sztukę«, »Sorry«, »Gówno«, »Poland Kills art« oraz sitodrukowymi multiplikacjami z nagą kobietą w stylistyce Pop-arty Warhola czy przedstawiającymi »Majonez kielecki« lub »Paprykarz szczeciński« (Łódź Kaliska. Kolekcja Jacka Franasika, Kantor Sztuki, Łódź 2021, s. 23). Prezentowana praca skłania do refleksji i dyskusji nad mechanizmami współczesnego świata, w którym wciąż króluje konsumpcjonizm i rządzi pieniądz.

Proweniencja

Łódź, kolekcja prywatna

Biogram artysty

Grupa Łódź Kaliska to niewątpliwie jedno z najciekawszych ugrupowań artystycznych powojennej Polski. Działa nieprzerwanie od 1979 roku i obecnie w jej skład wchodzą Marek Janiak, Andrzej Kwietniewski (do 2007), Adam Repecki, Andrzej Świetlik i Makary (Andrzej Wielogórski). Początkowo aktywność grupy skierowana była na tworzenie manifestów – powstanie Łodzi Kaliskiej związane jest bowiem z rozłamem jaki nastąpił w środowisku fotografów związanych z Ogólnopolskimi Fotografi cznymi Spotkaniami Młodych w Darłowie. W tamtym czasie aby zaistnieć w środowisku polskiej awangardy konieczne było posiadanie programu artystycznego. Już wówczas grupa lansowała hasło nieużyteczności i nieprzydatności odrzucając sukces i akceptację społeczną. Od początku swego istnienia artyści Łodzi Kaliskiej nie dbają o zrozumienie swoich przedsięwzięć przez szeroką publiczność. Wyrażają się przez twórczość fotografi czną i filmową często połączoną z happeningiem. Fotografi ę cechuje ironia i pastisz, prace Łodzi mają wiele z karnawału, gry i żonglerki wpisując się tym samym w nurt postmodernizmu pozwalającego bawić się sztuką dawną, z niej czerpać i przerabiać na własny użytek. Od końcówki lat 90. i lat 2000 ugrupowanie włącza w swoją twórczość zdobycze kultury masowej. W serii prac z 2007 roku zatytułowanych Instrukcja zabijania sztuki artyści Łodzi Kaliskiej świadomie odwołują się do pop-artowego stylu Andy’ego Warhola, który puszkom zupy Campbell czy butelkom Coca-Coli nadawał status podmiotu w sztuce. W Instrukcji … Łódź Kaliska wykorzystuje ujęcia ze swoich fotografi cznych sesji z lat 90. a czarno-białe zdjęcia stają się tłem dla kolorowych napisów i produktów rodzimego konsumpcjonizmu. Powstaniu prac tej serii towarzyszył manifest „Oda do naroda”, który kpił z przywiązania do wartości patriotycznych i sentymentalizmu narodowego. Dziś prace Łodzi Kaliskiej wchodzą w skład wielu muzealnych kolekcji sztuki nowoczesnej, w tym także Muzeum Śląskiego, które jest w posiadaniu prac: „Bitwa pod Grunwaldem na Karowej” i „Instrukcja zabijania sztuki. W hołdzie Andy Warholowi dla pieniędzy”.

Nr katalogowy: 98

Grupa Łódź Kaliska (zał. 1979)
Instrukcja zabijania sztuki 2(1), 2021


wydruk pigmentowy, dibond / 100 x 100 cm
opisany na odwrociu: INSTRUKCJA ZABIJANIA SZTUKI 2 / "ŁÓDŹ KALISKA" / 2021


Estymacja:
35 000 - 45 000 zł ●
7 796 - 10 023 EUR
8 394 - 10 792 USD

Cena sprzedaży:
30 000 zł*
6 682 EUR
7 195 USD

Aukcji Dzieł Sztuki 6 czerwca 2023

wtorek, 6 czerwca 2023, o godz. 19.00
Dom Aukcyjny Polswiss Art
ul. Wiejska 20, Warszawa

wystawa przedaukcyjna:
19 maja - 6 czerwca 2023
Galeria Domu Aukcyjnego
ul. Wiejska 20, Warszawa

Wystawa czynna:
pn. – pt.: 11.00 – 18.00

sob.: 11.00 – 15.00

Skontaktuj się z nami, aby licytować na aukcji:
+48 (22) 62 81 367
galeria@polswissart.pl

 

Licytuj online

ZLECENIE LICYTACJI

Zapytaj o obiekt   

Newsletter

Zapisując się na newsletter Domu Aukcyjnego Polswiss Art otrzymujesz: